• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2


 

Przemówienie do uczestników II Europejskiego Dnia Akademickiego - 13 III 2004

Młodzi chrześcijanie w zjednoczonej Europie

 

13 marca z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy, Rady Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej i rzymskiego duszpasterstwa akademickiego był obchodzony w Watykanie II Europejski Dzień Akademicki, którego hasło brzmiało: «Chrystus nadzieją Europy». Do Auli Pawła VI przybyło ok. 10 tys. studentów; wśród nich byli młodzi z 10 krajów, które 1 maja przystąpią do Unii Europejskiej. Po chwili modlitwy, której towarzyszyła muzyka sakralna, przedstawiciele krajów — nowych członków Unii Europejskiej, wnieśli do auli Krzyż Światowego Dnia Młodzieży oraz flagi swoich państw. Gospodarz spotkania kard. Camillo Ruini wręczył im Adhortację apostolską «Ecclesia in Europa» i przypomniał słowa Papieża, wypowiedziane do delegacji Uniwersytetu Opolskiego: «O chrześcijańskich korzeniach Europy katedry przemawiają niejako w milczeniu. Uniwersytety mogą o nich mówić na głos». Następnie studenci wysłuchali nagranego na wideo przesłania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa. «Pod wieloma względami — powiedział m.in. — nowa rodząca się Europa zawdzięcza powodzenie tego wielkiego dzieła pokoju w dziejach naszego kontynentu pontyfikatowi Jana Pawła II, który poprzez głoszone ideały i wartości wskazywał właściwą drogę». Młodzież entuzjastycznie powitała Ojca Świętego. Przewodniczył on modlitwie różańcowej po łacinie, która odmawiana była — dzięki połączeniu satelitarnemu — przez studentów z Pragi, Nikozji, Gniezna, Wilna, Rygi, Tallina, Lublany, Budapesztu, La Valletty i Bratysławy. Po zakończeniu różańca młodzież z Bratysławy odśpiewała Litanię Loretańską. Następnie Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w którym przypomniał młodym o ich roli «w budowaniu zjednoczonej Europy, mocno zakorzenionej w tradycjach i wartościach, które ją kształtowały». Po spotkaniu młodzi udali się w procesji z krzyżem do kościoła św. Agnieszki przy placu Navona, gdzie na miejscu męczeństwa tej świętej, która była ich rówieśniczką, odnowili wyznanie wiary.

Droga Młodzieży uniwersytecka!

1. Nasze spotkanie z okazji II Europejskiego Dnia Akademickiego jest dla mnie źródłem szczególnej radości. Każdego z was, reprezentujących różne uczelnie Rzymu i przybyłych z innych włoskich miast, serdecznie pozdrawiam i dziękuję wam za waszą pełną entuzjazmu obecność. Witam kardynała wikariusza i obecnych tu przedstawicieli władz publicznych i akademickich.

Dziękuję serdecznie ks. prał. Leuzziemu oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia, międzyuczelnianemu chórowi i orkiestrze, które je ożywiały, oraz Watykańskiemu Ośrodkowi Telewizyjnemu i Radiu Watykańskiemu, które umożliwiły jego transmisję do różnych krajów europejskich.

Bardzo serdecznie pozdrawiam również młodych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem satelity — młodzież z Pragi (Republika Czeska), Nikozji (Cypr), Gniezna (Polska), Wilna (Litwa), Rygi (Łotwa), Tallina (Estonia), Lublany (Słowenia), Budapesztu (Węgry), La Valletty (Malta), Bratysławy (Słowacja). To dziesięć krajów, które przystąpią do Unii Europejskiej.

2. To maryjne czuwanie ma wielkie znaczenie symboliczne. Bowiem również i tobie, droga młodzieży akademicka, została powierzona ważna rola w budowaniu zjednoczonej Europy, mocno zakorzenionej w tradycjach i wartościach, które ją ukształtowały. Uniwersytet stanowi pod tym względem jedno z tych szczególnych środowisk, gdzie na przestrzeni wieków tworzyła się kultura, która swój charakterystyczny rys zawdzięcza chrześcijaństwu. Tego bogatego dziedzictwa idei nie można zagubić.

Niech Maryja, którą wielokrotnie wzywaliśmy jako Sedes Sapientiae, czuwa nad każdym z was, nad waszymi studiami, waszym zaangażowaniem w formację kulturalną i duchową.

3. Wy, drodzy młodzi z Rzymu, za chwilę udacie się z krzyżem do kościoła św. Agnieszki in Agone, gdzie odnowicie wasze wyznanie wiary. W tej pielgrzymce łączy się z wami duchowo młodzież akademicka z innych krajów, którą teraz serdecznie pozdrawiam.

po czesku:

Najpierw pozdrawiam was, drodzy studenci wyższych uczelni w Pradze w Republice Czeskiej.

po grecku:

Gorąco was pozdrawiam, umiłowani studenci z Nikozji na Cyprze.

po polsku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy studenci w Gnieźnie, w Polsce.

po litewsku:

Pozdrawiam również ciebie, umiłowana młodzieży uniwersytecka z Wilna na Litwie.

po łotewsku:

Z miłością myślę o tobie, droga młodzieży uniwersytecka z Rygi na Łotwie.

po estońsku:

Myślą ogarniam również was, drodzy młodzi studenci z Tallina w Estonii.

po słoweńsku:

Przekazuję moje pozdrowienie także wam, drodzy studenci uniwersyteccy w Lublanie, w Słowenii.

po węgiersku:

Pamiętam również o tobie, droga młodzieży uniwersytecka z Budapesztu na Węgrzech.

po maltańsku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy młodzi z La Valletty na Malcie.

po słowacku:

Na koniec pozdrawiam was, drodzy studenci wyższych uczelni w Bratysławie na Słowacji.

po włosku:

Wam, tu obecnym, i wszystkim, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji, udzielam specjalnego błogosławieństwa, którym obejmuję również wasze rodziny, wasze narody i całą Europę.