• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

 Trzeci Europejski Dzień Akademicki - 5 III 2004

Między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności

 

5 marca obchodzony był III Europejski Dzień Akademicki. Jego kulminacyjnym punktem była jak co roku modlitwa różańcowa, w której uczestniczyli studenci z różnych ośrodków uniwersyteckich Europy. Dzięki specjalnemu połączeniu telewizyjnemu z Aulą Pawła VI włączali się w nią młodzi z Bari, Berlina, Bukaresztu, Madrytu, Lizbony, Zagrzebia, Londynu, Tirany i Kijowa. Transmisja telewizyjna umożliwiła uczestniczenie również wielu innym duszpasterstwom akademickim Europy. Temat tegorocznego Dnia: «Refleksja intelektualna drogą prowadzącą do spotkania Chrystusa», nawiązywał do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w sierpniu w Kolonii pod hasłem: «Przybyliśmy oddać Mu pokłon». Ojciec Święty, przebywający w tym czasie w Poliklinice Gemellego, skierował do młodych przesłanie, które odczytał abp Leonardo Sandri.

Droga Młodzieży akademicka!

1. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, zebranych w Auli Pawła VI na czuwaniu maryjnym. Nie mogę być pośród was, ale towarzyszę wam sercem i modlitwą. Pragnę pozdrowić również waszych rówieśników, którzy z okazji III Europejskiego Dnia Akademickiego uczestniczą w spotkaniu za pośrednictwem specjalnych połączeń telewizyjnych. Bari we Włoszech, a także Berlin, Bukareszt, Lizbona, Zagrzeb, Londyn, Tirana, Madryt i Kijów: Europa włącza się duchowo w ten ważny moment modlitwy i refleksji, będący przygotowaniem do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Kolonii, w centrum kontynentu europejskiego.

2. Cieszę się, że wy, studenci, zechcieliście wnieść swój specyficzny wkład w przygotowanie tego bardzo znaczącego światowego zgromadzenia młodzieży, uczestnicząc w tym spotkaniu, którego temat brzmi: «Refleksja intelektualna drogą prowadzącą do spotkania Chrystusa». Nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem. Dowodzi tego również doświadczenie świętych Mędrców, którzy dotarli do Betlejem za sprawą tych dwóch wymiarów ludzkiego ducha: inteligencji analizującej znaki oraz wiary prowadzącej do adoracji tajemnicy. Nie wystarczał rozum, by podołać długiej i uciążliwej podróży w poszukiwaniu Mesjasza. Potrzeba było również wiary w znak, jakim jest gwiazda, aby dotrzeć do celu. Nadzieja i żarliwe pragnienie Mędrców nie były daremne. W Betlejem szukali Dzieciątka Jezus, a kiedy już dotarli do Niego, potrzebna była wiara, by w tym pokornym Synu Człowieczym rozum rozpoznał oczekiwanego Mesjasza, zapowiadanego przez proroków na stronicach Starego Testamentu.

3. Drodzy młodzi, niech zawsze powoduje wami pragnienie odkrycia prawdy o waszej egzystencji. Niech wiara i rozum będą dwoma skrzydłami, które zaniosą was do Chrystusa, prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. W Nim odnajdziecie pokój i radość. Niech Chrystus będzie ośrodkiem całego waszego życia. Tym moim najszczerszym życzeniem, które płynie z serca, obejmuję wszystkich i zapewniam was o pamięci w modlitwie.

W tę pierwszą sobotę miesiąca powierzam was w sposób szczególny matczynej opiece Najświętszej Maryi Panny: niech Ona was pouczy, jak wiernie iść za Jezusem aż pod krzyż i przeżyć radość zmartwychwstania.

Z tymi uczuciami błogosławię was wszystkich. Życzę wam radosnych Świąt Wielkanocnych i dobrej drogi do Kolonii!

Poliklinika Gemellego,

5 marca 2005 r.