• 2.jpg
  • 1.jpg
  • 6.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 7.jpg
  • 5.jpg
logo2

 Konferencja naukowa "Dżuma XXI wieku"

     28 III 2012

To już niemal stał się standard, że w konferencjach naukowych organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Stalowej Woli, czynny udział biorą ludzie młodzi – studenci, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują aktualne tematy z życia i dla życia wzięte. Szczególnie grupą aktywną w tym obszarze działalności naukowej są studenci prawa i pewna grupa studentów z pedagogiki. Dla tej grupy studentów tego typu wyzwania, jak zorganizowanie konferencji czy przygotowanie wystąpienia, nie jest czymś, co budzi lęk. Stąd też w ostatnim czasie pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw studenckich dotyczących zorganizowania konferencji naukowych i to na bardzo interesujące tematy. W dniu 28 marca 2012 roku Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz ze studentami prawa zorganizowała sesję naukową na temat: „Dżuma XXI wieku”.

 Po wprowadzeniu w problematykę i wtajemniczenie w temat przez ks. prof. Jana Zimnego, student II roku prawa Kamil Grad zajmujący się od kilku lat zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń XXI wieku, w swoim wystąpieniu przedstawił ABC wiedzy na temat HIV i AIDS, jako najbardziej rozszerzające się zagrożenie wśród młodego pokolenia. Wystąpienie w formie multimedialnej było na wysokim poziomie merytorycznym i graficznym. Jak się okazało to już niemal pięćdziesiąte wystąpienie autora, podczas którego wyczuwało się jego obycie z publicznością. Pan Kamil rokuje wielką nadzieję, że niebawem stanie się zawodowym specjalistą w tej dziedzinie.

Istotnym też było ukazanie normatywne problemu, którego także w sposób profesjonalny dokonał Radosław Piestrak – student V roku prawa. Szczegółowe rozeznanie w zagadnieniu od strony prawnej świadczy o pasji i rzetelnym podejściu do tematu. Ponadto kunszt językowy w jakim przedstawił temat świadczy o zdobytym już jego doświadczeniu w zakresie wystąpień z tego typu tematami prawniczymi. Dopełnieniem obrazu zagrożenia było przedstawienie zagadnienia od strony aspektu prawno-medycznego. Pan mgr Janusz Luty zaprezentował temat: „Dżuma XXI wieku jako błąd medyczny – konstatacja sądów polskich”. Wystąpienie poparte faktami stało się bardziej czytelne i przekonywujące dla odbiorcy.

Z kolei od strony pedagogicznej problem przedstawił ks. prof. Jan Zimny określając zasady pedagogii jako wyzwanie wobec zagrożenia. Propozycja na zagrożenia wynikające z współczesnej „Dżumy” ma być należyte przygotowanie ducha, serca i rozumu. SA to obszary, które hermetycznie ze sobą współgrają. Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie, z którego jasno wynikało, że jest to temat, który należy podejmować i przybliżać jako działanie prewencyjne nie tylko dla studentów, ale ludzi młodych a także osób dojrzałych. W obszarze tym nigdy nie jest za dużo wiedzy, która może posłużyć nie tylko samemu osobiście, ale także innym osobom.

                                             ks. prof. dr hab. Jan Zimny            mgr Janusz Luty

       Kamil Grad                          Radosław Piestrak