• 6.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 7.jpg
logo2

Konferencja "Człowiek w refleksji Jana Pawła II"

     28 III 2012

W środę, 28 marca 2012 w WZNoS KUL w Stalowej Woli miała miejsce interdyscyplinarna konferencja naukowa na temat: Człowiek w refleksji Jana Pawła II. Jej celem było przybliżenie zgromadzonej publiczności bogactwa treści, jakie błogosławiony Jan Paweł II łączył w swoich tekstach ze słowem „człowiek” i wspólny namysł nad tym, jakie aspekty jego znaczenia uważał za najważniejsze, które i dlaczego akcentował w tekstach skierowanych do różnych odbiorców? W ten sposób pragnęliśmy lepiej i wierniej poznawać myśl papieską a także odczytywać jej pedagogiczne (i katechetyczne) przesłanie. Konferencję zorganizowaną przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej we współpracy z przedstawicielami Koła Naukowego Paideia otworzył ks. dr Jerzy Dąbek, a na jej program złożyły się 4 referaty: dr Anny Różyło (WZNoS): Znaczenie słowa „człowiek” w „Liście do rodzin” i jego pedagogiczne konsekwencje, dr Anny Kozłowskiej (UKSW): Obraz „człowieka” w tekstach literackich Karola Wojtyły-Jana Pawła II, dra Wacława Kędziora (WZNoS): Człowiek chory w nauczaniu Jana Pawła II i ks. dra Jacka Kucharskiego (UKSW): Spojrzenie na godność i powołanie kobiety według Listu apostolskiego Mulieris dignitatem Jana Pawła II.

 Konferencja zgromadziła liczną, niemal 100-osobową publiczność: uczniów szkół średnich z Niska wraz z nauczycielami, studentów i katechetów, prelegentami zaś byli zaproszeni goście z UKSW i nasi pracownicy. Po słowie wprowadzającym wygłoszonym przez ks. dr J. Dąbka dr A. Różyło w krótkim wystąpieniu uzasadniła potrzebę badań nad znaczeniem słów kluczowych dla refleksji pedagogicznej w piśmiennictwie Jana Pawła II i - przedstawiając główne cechy znaczenia wyrazu „człowiek” w „Liście...” adresowanym do współczesnych rodzin - wskazała wynikające z nich postulaty pedagogiczne. Następnie studentka pedagogiki Katarzyna Solka pod nieobecność autorki profesjonalnie wygłosiła odczyt ukazujący różne aspekty człowieczeństwa w poezji i dramatach pisanych przez Papieża: miejsce człowieka w świecie, jego życie wewnętrzne, relacje z innymi oraz człowieczeństwo Chrystusa. Tej części konferencji towarzyszyła przygotowana przez studentów prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Jana Pawła II, nad którą czuwała Izabela Bednarz. Z kolei dr Wacław Kędzior mówił o tym, jak głęboko Papież pojmował człowieczeństwo osób chorych odwołując się do Jego pism i przykładów z życia. Jako ostatni wystąpił biblista, ks. dr Jacek Kucharski, który w przystępny a nieupraszczający sposób, odwołując się do wykorzystanych przez Jana Pawła II biblijnych obrazów i znaczeń objaśniał istotę pojęcia godności człowieka, wzorca postaci Matki Bożej dla kobiet, szczególnego, przekraczającego normy starotestamentalne stosunku Jezusa wobec kobiet i kwestię ich powołania.

Reakcje młodszej części publiczności, które mogliśmy obserwować, utwierdziły nas w przekonaniu, jak bardzo aktualnym wyzwaniem jest popularyzacja we współczesnym społeczeństwie wiedzy biblijnej i zakorzenionej w niej myśli papieskiej, jak słuszna wciąż pozostaje diagnoza z „Listu do rodzin”: Przy olbrzymich osiągnięciach poznawczych, gdy chodzi o świat materii, a także świat psychologiczny człowieka, w odniesieniu do swego wymiaru najgłębszego, wymiaru metafizycznego, człowiek pozostał dla siebie istotą nieznaną (...) Oto dramat: nowoczesne środki komunikacji społecznej są poddane pokusie manipulacji przekazem, zakłamując prawdę o człowieku. Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie w nowoczesnych środkach masowego przekazu. Jest kimś więcej jako jedność psychofizyczna, jako jedność duszy i ciała, jako osoba. Jest kimś więcej przez swoje powołanie do miłości.