• 6.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
logo2

   Konferencja naukowa "Śmierć czy życie"

       19 IV 2012

Śmierć i życie, pozornie dwa różne cykle, zupełnie się wykluczające, dwa przeciwstawne etapy ludzkiego istnienia. Jak początek i koniec albo początek i nowy początek. Niemniej jednak, bardzo często rozgranicza się te dwa zjawiska. Czy słusznie? Czy rzeczywiście nie mają one ze sobą nic wspólnego? Życie jest darem, bez żadnych zasług i może dlatego tak trudno dar ten pielęgnować, wykorzystać i zwrócić dawcy życia. Między nami a piekłem lub niebem stoi pośrodku tylko życie, które jest najbardziej kruchą rzeczą na świecie. „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. Taka alternatywa wydaje się pozorna, nie daje przecież żadnego wyboru. Czyż w ogóle można się wahać pomiędzy życiem a śmiercią?! Każdy chce żyć, a nie umierać! Na czym zatem polega wybór? Dlaczego ludzie tak często, jak się wydaje, wybierają śmierć? Skąd się bierze wahanie i wątpliwość? Wątpliwość dotyczy samego rozumienia życia i śmierci. Wyboru śmierci zamiast życia człowiek dokonał już kiedyś, i dlatego obecnie istnieje zupełnie inna sytuacja niż na początku stworzenia. Dzisiaj wyboru życia lub śmierci dokonuje człowiek zraniony śmiercią, człowiek, który przez to ma zaburzone doświadczenie życia i czasem trudno mu zrozumieć, na czym ono naprawdę polega, i dlatego nie rozumie, do czego wzywa go Bóg.

 Kiedy człowiek uzmysłowi sobie, że śmierć dotyczy każdego, w każdym dniu i w każdej chwili, że każdy może nie dożyć dnia jutrzejszego, bardzo często zaczyna proces rozmyślań nad swoim istnienie, a tym samym wprowadza dużo zmian. Zadaj sobie wiele pytań. Po co żyję? Czy jestem szczęśliwy/wa? Czy moje życie jest tym, czego chciałam/em? Czy ja sam jestem człowiekiem, którym chciałem/am być? Czy zrealizowałem/am swoje marzenia, aspiracje i ambicje? Co chcę zmienić? Czego nie zdążyłem/am zrobić i dlaczego? Czy jest coś, czego żałuję? Czy mogę to naprawić? Czy opuszczając ten świat, opuszczę go takim, jakim bym chciał/chciała?

Zorganizowana w dniu 19 kwietnia 2012 roku konferencja naukowa na temat „Śmierć czy życie” przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej wraz ze studentami prawa KUL w Stalowej Woli miała między innymi na celu próby poszukania odpowiedzi na powyższe pytania. Jej głównym celem było uświadomienie wartości życia w kontekście jego zagrożeń, poprzez działania własne i drugich osób. Walka o życie jednostki ludzkiej nie jest jednak związana tylko z rozwojem cywilizacji. Borykały się z nim nawet starożytne społeczeństwa. Wybrać życie czy śmierć, szczęście czy nieszczęście? Takie pytania – dylematy dotykają każdego z nas. Jednych w większym drugich mniejszym stopniu.

Prelegenci konferencji podjęli się ważnego i odpowiedzialnego zadania. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę konferencji przez ks. prof. Jan Zimnego – kierownika Katedry Pedagogiki Katolickiej nastąpił cykl profesjonalnych wykładów z zakresu wartości życia. Blok ten rozpoczął Jego Ekscelencja Ks. Abp Prof. Andrzej Dzięga, który przedłożył referat na temat: „Prawo życia – prawo do życia” jako refleksję teologiczno-prawną. Z kolei ks. Jan Zimny nakreślił drogi prowadzące „Ku zrozumieniu wartości życia”. Doktryna katolicka stoi niezmiennie na stanowisku, że całe ludzkie życie od momentu poczęcia poprzez wszystkie fazy rozwoju, aż do naturalnej śmierci jest święte, ponieważ jest ludzkim, ale ukształtowanym na obraz i podobieństwo Boże. Pani mgr Agata Jakieła ukazała jedno z zagrożeń życia człowieka, jakim jest „Zabójstwo eutanatyczne”. Zatem czym jest eutanazja? Na to pytanie starała się udzielić odpowiedzi prelegentka w swoim wystąpieniu. Trzeba nam pamiętać, że coraz więcej krajów dopuszcza eutanazję jako „dobrą śmierć”. Autorka wystąpienia w jasny i przystępny sposób nakreśliła to zjawisko, które niesie za sobą konsekwencje moralne, etyczne i nie tylko. W dalszej części mgr Janusz Luty w swoim referacie pod tytułem: „Eksperyment medyczny - troska o najważniejsze dobro”. Często eksperyment ten mający na celu przedłużenie życia człowieka, dokonywany jest kosztem innego życia. Zdarzają się przypadki na skutek, których często dochodzi do zgonu osoby poddającej się eksperymentowi. Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim zawsze wywoływał kontrowersje, nadal budzi sprzeczne odczucia i z pewnością również w przyszłości będzie powodował gorące emocje.

Nieco dalej w swoim rozważaniu naukowym poszła mgr Iwona Butryn, która ukazała „Karę śmierci w prawie międzynarodowym”. W 2011 r. państwa orzekające karę śmierci osiągnęły alarmujący poziom jej wykonywania. Z drugiej strony liczba państw dopuszczających karę śmierci zmniejszyła się o ponad jedną trzecią w porównaniu do ich liczby sprzed 10 lat. Prelegentka nakreśliła stan prawny i stan faktyczny w zakresie kary śmierci. W prezentacji multimedialnej kolejny prelegent Radosław Piestrak, zaprezentował kwestię na temat: „Kary śmierci w kontekście prawa karnego”. Kara śmierci, czyli temat i zarazem problem towarzyszący ludzkości od niepamiętnych czasów. Na szczęście tylko w niektórych państwach. Problem uśmiercania przewijał się także w Polsce, co w konsekwencji doprowadziło do odwrócenia się naszego kraju od takich praktyk. Ostatni wyrok śmierci w Polsce został wykonany w Krakowie w 1988 roku co położyło kres takiej represji. Również stanowisko nauki Kościoła ma ogromny wpływ prowadzący do eliminacji kary śmierci z różnych systemów państwowych. W dość oryginalnym brzmieniu swoje wystąpienie przedstawił Piotr Tyrawa, zatytułowanym „Zabawa w Boga”. Metody „tworzenia życia” staje się dziś pewną praktyką niekoniecznie zgodną z nauczaniem Kościoła. Do takich zjawisk należy stosowanie między innymi metody in vitro, aborcji. Jest  to stawanie się człowieka w miejsce Boga, to pewnego rodzaju „zabawa” w Boga. In vitro nie jest żadną metodą leczenia bezpłodności. Metoda ta uderza w pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Obowiązkiem naszym jest obrona człowieka niezależnie czy jest w stanie embrionalnym, zarodkowym czy już narodzonym.

Zwieńczeniem rozważań było wystąpienie dra Wacława Kędziora, który uświadomił uczestnikom sesji stan faktyczny „Cywilizacji życia wobec cywilizacji śmierci”. Nawiązując do nauczania Kościoła ukazał wartość miłości i jej związek z własnym życiem i życiem drugiego człowieka. Dzisiejszy styl życia unika rozumienia i realizacji prawdziwej miłości. Dzisiejszy człowiek często funkcjonuje na bazie własnego porządku moralnego – relatywnego. Czynnikiem określającym miłość bywa pożądliwość, a więc zagubienie rozumienia wartości, pomieszanie pojęć.

W dalszej części konferencji nastąpiła dyskusja, która uświadomiła organizatorom, iż zagadnienie to jest bardzo ważnym i należy kontynuować ten cykl rozważań. Zainteresowanie tematyką wskazuje jednoznacznie potrzebę podejmowania tej kwestia na różnych forach spotkań począwszy od naukowych po dyskusje codzienne.

Amicus


Galerię ze zdjęciami z konferencji można obejrzeć klikając tutaj.