• 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 7.jpg
logo2

  Międzynarodowa konferencja naukowa: „Ku Latoroślom XXI wieku”

 9 V 2012

 

Budowanie domu, obiektu, budowli materialnej – wszelakiej - to nie lada wysiłek, to wielkie wyzwanie. Z tym wiąże się wiele przygotowań, starań, zabiegów, troski. Czym innym jest budowanie obiektów, czym innym budowanie własnej tożsamości, własnego wizerunku, własnej wartości, czym innym jest budowanie cywilizacji miłości. W tym obszarze mieści się wiele innych działań mających charakter kreowania. Jedną z nich jest budowa jedności ludzkiej na różnych poziomach: rodzinnym, lokalnym, społecznym, krajowym czy międzynarodowym. Każdy z tych poziomów posiada nieco inny cel, charakter, formę, metody czy założenia. Istotą w dzisiejszych czasach jest budowanie jedności ludzkiej w wymiarze międzynarodowym. Temu służą różne inicjatywy.

W dniu 09 maja br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Ku Latoroślom XXI wieku”. Wśród dziesięciu wystąpień wyodrębnić można było trzy bloki tematyczne. Obraz współczesnej młodzieży – wyzwania i zagrożenia, chaos w systemie wartości drogą do przestępczości oraz nadzieja i profilaktyka jako kierunek działań. Wśród prelegentów byli przedstawiciele środowiska policji, nauczyciele akademiccy i studenci pochodzący z Polski, Ukrainy i Węgier.

Otwarcia i wprowadzenia w sesję dokonał ks. prof. Jan Zimny – kierownik Katedry Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli. Zauważył, iż nadszedł czas jednoczenia działań na rzecz społeczeństwa w wielu obszarach życia. Jest dobrym znakiem fakt, iż w działania te włączają się ludzie młodzi – studenci, którzy posiadają wielki potencjał intelektualny, witalny, aktywny. Zatem koniecznym jest tworzenie otwartości na współczesną „Latorośl”, która stanowi nadzieję jutra. Należy więc być otwartym na ich inspirację, pomysły, twórczość, wnosząca wiele dobra nie tylko w środowisko akademickie.

Pierwsze wystąpienie nt. „Świadomość poszanowania i tolerancji człowieka” przedłożył insp. Mirosław Pawełko – Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli. Zaprezentowany materiał w formie multimedialnej stał się tłem dla dalszych rozważań. Z kolei podinsp. Mariusz Skiba – pełnomocnik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji, także w formie multimedialnej przedłożył temat: „Przestępstwa z nienawiści, rasizmu i ksenofobii”. Materiał ten wzbudził wielkie zainteresowania wśród uczestników, bowiem oparty był na faktach mających miejsce w Polsce. Następnie asp. sztab. Andrzej Walczyna – specjalista ds. prasowo-informacyjnych przy Powiatowej Komendzie Policji w Stalowej Woli, przedłożył referat na temat: „Działania profilaktyczne w ramach programu: Przyjazny – Bezpieczny - Stadion”.

W dalszej części dr Anna Witkowska-Paleń wraz ze studentką socjologii Dorotą Rymkiewicz, zaprezentowały badawczy materiał na temat: „Przestępczość i zagrożenia powodowane przestępczością na terenie Stalowej Woli”, oparty na wnikliwych badaniach socjologicznych. Wyniki badań w opinii słuchaczy stały się na tyle interesujące, iż w najbliższej przyszłości tego typu badania będą prowadzone w konsolidacji z Policją w środowisku Stalowej Woli i okolic. Na szczególną uwagę uczestnicy konferencji zwrócili na prezentację referatu Mateusza Szasta – studenta socjologii, który w swym wystąpieniu ukazał „Czyhające zagrożenia na młodego człowieka u progu dorosłości”. Wśród wielu z nich zauważył zagrożenia typu: brak pracy, brak poczucia bezpieczeństwa, rozwój sekt, brak autorytetów, kryzys wartości, samotność, dewiacje seksualne czy pseudoprzyjaźnie zawierane poprzez Internet. Od strony prawnej w dość oryginalny sposób temat zatytułowany „Pełnoletność - zagrożenia czy wyzwania”, przedstawił Józef Sadowisk – student prawa WZPiNoG KUL w Stalowej Woli. Jakże ważnym wydarzeniem było zaprezentowanie przez Karolinę Kowalczuk i Magdalenę Sibigę referatu na temat: „Młodzież w chaosie systemów wartości”.

W ramach bloku międzynarodowego na początek referat na temat: „Wizerunek idealnego człowieka w ocenie młodzieży” wygłosił prof. Wiktor Hołubko – kierownik Katedry Uniwersytetu Bezpieczeństwa Zdrowia we Lwowie. W wystąpienie prelegent podkreślił sytuacje ukraińskiej młodzieży w dobie kryzysu moralnego i ekonomicznego. Następnie doc. Roman Ławrecki – kierownik Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Bezpieczeństwa Zdrowia we Lwowie wygłosił referat pt. „Aktualne problemy młodzieży Ukrainy”. Referat oparty na wynikach przeprowadzonych wśród młodzieży Ukrainy, ukazał wielorodzajowe zagrożenia i trudności współczesnej młodzieży. Prelegent podkreślił, iż mimo często obiegowych negatywnych opinii na temat młodzieży, ludzie młodzi posiadają świadomość wartości pozytywnych i starają się je wdrażać w życie. Zwieńczeniem wystąpień był referat ks. dra Piotra Berkowicza (Węgry), który przedstawił swoje wystąpienie zatytułowane „Nadzieje i zagrożenia wśród młodzieży węgierskiej u początku XXI wieku”.

Należy z uznaniem podkreślić, iż prelegenci z wielką starannością przygotowali na wysokim poziomie merytorycznym prezentacje swoich wystąpień. W podsumowaniu podkreślono, iż tego typu działania – w duchu jedności – są cenną inicjatywą dla naszych państw i środowisk. Ustalono wstępnie dalszy plan współpracy, której na celu ma być integracji myśli i działań służących głównie dobru młodzieży. Zapewne opracowany zostanie specjalny program wieloetapowy mający zarówno charakter naukowy jak i działaniowy. Zapewne w jego realizację włączone zostaną jednostki polskie, ukraińskie i węgierskie.

 

Amicus

 

Galerię ze zdjęciami z konferencji można obejrzeć klikając tutaj.