• 6.jpg
  • 5.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 7.jpg
logo2

  Konferencja naukowa "Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności"

23 V 2012

Czy, aby w dobrym kierunku? A jeśli - to dlaczego? Czy rzeczywiście we właściwym kierunku? Kto dziś nam odpowie na to pytanie? Szukasz i ty odpowiedzi? Powiedz dlaczego? Liczysz może na właściwą odpowiedź? Jesteś naprawdę tego świadomy? Proponuję, abyś zanim przejdziesz dalej zastanowił się nad tym. Pytania te są ze wszech miar konieczne. Powiesz, dlaczego – a to dlatego, że dotyczą także i Ciebie, oczywiście mnie również. Gwarantuję, że ta kwestia jest każdemu bliska, kto tylko żyje na tym świecie. Są to wyzwania stawiane wobec każdego z nas, wyzwania prowadzące ku…

Stało się już tradycją, że studenci prawa WZPiNoG przy współpracy Katedry Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli podejmują coraz większe wymagania w zakresie organizacji konferencji. Tym razem 23 maja br. zorganizowali w pełni profesjonalną Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności”. Tak sformułowany temat nie jest przypadkowy. Coraz częściej możemy zauważyć obok nas sytuacje łamania prawa, nieprzestrzegania go czy naruszania praw człowieka i obywatela. Świat biegnie coraz szybciej do przodu, zmienia się, tak samo jak zmienia się prawo, które powinno odpowiadać we wszystkich zakresach wyzwaniom współczesnego państwa a u podstaw którego legło prawo stworzone przez człowieka. Dlatego też zaproszeni goście zarówno z zagranicy m.in. Ukrainy i Słowacji jak i z Polski, poddali refleksji tak ważne zagadnienie dzisiejszego świata, jakim jest – ochrona praworządności (z gr. Eunomia – Bogini praworządności).

Konferencję rozpoczęła Msza Św. w kaplicy akademickiej, którą odprawił ks. dr Jozef Marčin - Słowacja. Następnie otwarcie części merytorycznej z jednoczesnym powitaniem gości z zagranicy i z Polski dokonał dr. Paweł Bucoń. U początku wszystkiego była filozofia, a potem ona stał się prawem. Tak też jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie: M. Kupchak oraz A. Samilo, którzy przedstawili zagadnienie dotyczące europejskiej tradycji filozoficznej i prawnej jako źródło powstawania rządu prawa na Ukrainie. W wystąpieniu tym poddano analizie problem praw i wolności człowieka w kontekście relacji: ludzie - społeczeństwo obywatelskie - państwo. Przedstawiciele z Ukrainy wskazali cechy filozoficznych poglądów na temat prawa naturalnego i jego związku z prawem pozytywne. Podkreślono podstawowe pojęcia wartości oraz pozycję pojęć prawa i wolności.

W kolejnym wystąpieniu, tym razem reprezentant Słowacji, przedłożył problem finansowania Kościoła na Słowacji w relacji państwo – Kościół. Refleksję tę zaprezentował ks. dr Jozef Marčin. Następnie głos zabrał przedstawiciel Rejonowej Prokuratury w Stalowej Woli – Piotr Walkowicz. Przedstawił on główne zagadnienia dotyczące funkcjonowania prokuratury wskazując na najczęstsze rodzaje przestępstw z którymi zmaga się współczesny wymiar sprawiedliwości. Po nim głos kolejno zabrali przedstawiciele świata nauki. Pan dr Łukasz Pikuła zagłębił się nad problemem relacji państwa i prawa we współczesnym demokratycznym państwie prawa. Ukazał on ideał relacji państwa w systemie demokratycznego państwa prawa. Ideał ten jako ostateczny cel, do którego zmierza każde demokratycznie ukonstytuowane państwo, powinien być wyzwaniem. Następnie głos zabrała Pani dr Marianna Powałka przedstawiając refleksję nad zagadnieniem dotyczącym przestrzegania prawa i zasad moralnych przez młodzież. Swoje wystąpienie poparła dość wnikliwie poczynionymi badaniami. Na koniec panelu pierwszego głos zabrał dr Paweł Bucoń prezentując referat dotyczący: „Zasada równości stron w postępowaniu cywilnym”, który został poparty casusem. Zwieńczenia obrad pierwszego panelu dokonał dr P. Bucoń.

Druga część konferencji odbyła się w dwóch panelach tematycznych, prowadzonych równolegle przez absolwentów prawa Wydziału Prawa. W panelach dominowały wystąpienia młodych naukowców prawa. I tak, pierwszy panel poświęcony został zagadnieniom konstytucyjno – cywilistycznym. Natomiast drugi panel oscylował wokół zagadnień administracyjno- gospodarczych. Zwieńczeniem konferencji była dość burzliwa dyskusja, która wyłoniła się w obu panelach. Podsumowaniem całej konferencji mogły by stać się słowa zaczerpnięte z polskiego Wieszcza.

„Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława”.

A. Mickiewicz, (Pan Tadeusz, Księga XII, w.114–115)

Zobacz galerię ze zdjęciami z konferencji.