• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

(…) Szczególnie ważne dla mnie były słowa, o tekście skierowanym na tematykę konferencji. Cenię sobie bardzo opinię, zdanie fachowe Księdza Profesora. Jest to dla mnie ważne osobiście, jest ważne i dlatego, ponieważ dzięki tej więzi z „Pedagogiką Katolicką” stajemy się wspólnotą osób myślących, działających, pracujących dla naszego kraju. To też jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję za odczytanie mojego ,,swoistego niepokoju oczekiwania” -  oceny.

Przyznam, że wyjątkowo osobiście zainteresował mnie temat Konferencji. Będę obserwowała informacje na portalu. Gdyby, to było bliżej można by  było pojechać :). A tak to północ i południe- dwa krańce  kraju. Mam też jeszcze zakończenie projektu skierowanego do seniorów - jako wolontariuszka MOPS -  w nim współudział (prowadzę część związaną z literaturą i wybitnymi sylwetkami. Kończymy w grudniu. (…) Tak  teraz potrzeba nam mądrych i silnych duchem Przewodników. Tak też odczytuję przewodnictwo Księdza Profesora wobec nas - studentów-uczniów, tych w uczelni i tych z kontaktu internetowego oraz wszystkich ludzi, których dane jest spotykać (…) Tak więc na te nadchodzące dni wszelkiej pomyślności i sukcesu zawodowego dla Katedry. Niech wysiłek da owoce zadowolenia. Życzę powodzenia, życzę interesujących wystąpień i panelu dyskusyjnego. Wszystkiego dobrego. Z serdecznym pozdrowieniem. Aleksandra z Matką