• Foto-01.jpg
 • Foto-02.jpg
 • Foto-03.jpg
 • Foto-04.jpg
 • Foto-05.jpg
 • Foto-06.jpg
 • Foto-07.jpg
logo2

Ks. Dr Piotr Berkowicz

 Urodzony 28. lipca 1979 roku w Harklowej. Szkola średnia Zespół Szkół Chemicznych w Jaśle, zakończona maturą w 1998 roku. Studia filozoficzno-teologiczne w I. 1998-2004 w WSD w Sandomierzu. Mgr Teologii w 2004 r. na Kul-u zaś magister z pedagogiki w 2007 r. oraz dr w 2008 r. z nauk humanistycznych na KU w Ruzomberku. Od pazdziernika 2010 roku wykladowca i pracownik Katedry Pedagogiki Katolickiej WZNoS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz administrator parafii Csolnok i Pillisszentlélek (Wegry). Roczne stypedium naukowe na Katolickim Uniwersytecie Pázmány w Budapeszcie na katedrze socjologii. Wykladowca katechetyki i pedagogiki w Archidiecezjalnym Seminarium Duchowym w Esztergomie. Zainteresowania naukowe: pedagogika, katechetyka oraz socjologia wychowania. Recenzent kilku prac naukowych. Prowadzi badania o wartościach moralnych wśród absolwentów katolickich szkół a także badania z zakresu pedagogiki specjalnej. Promotor prac naukowych, prowadzi seminarium i proseminarium z psychopedagogiki. Prowadzi seminarium naukowe, także poza granicami kraju, aktualnie promotor dwuch prac naukowych obcojęzycznych.

A. Artykuły naukowe:

a/. Artykuły publikowane w kraju:

1. Wychowanie młodzieży we wspólnocie eklezjalnej. [w:] Pedagogika katolicka nr 4 1/2009, styczeń-czerwiec ss 150-158, ISSN 1898-3685

2. Jan Paweł II wzorem działalności misyjnej przełomu XX i XXI wieku. [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss 473-487. ISBN 978-83-926302-7-2.

b/. Artykuły publikowane za granicą:

3. Nevelés Egyházi közösségben. [w:] „Katolikus pedagógia”, 1(2010) julius – december ss 307-314 ISSN 2080-6191

4. Hierarchia wartości wśród absolwentów wybranych szkół katolickich. oddany do druku – Magyar Sion - Egyházi Tudományos Folyóirat

5. Kształtowanie wartości moralnych w szkołach katolickich. oddany do druku. – Magyar Sion - Egyházi Tudományos Folyóirat

B. Recenzje:

a/. Recenzje publikowane w kraju:

 1. Recenzja czasopisma: „Katolikus Pedágógia” 2(1/2011) július – december – oddany do druku- Pedagogika katolicka

b/. Recenzje publikowane za granicą:

 1. Recenzja czasopisma: „Katolikus Pedágógia” 1(2010)” [w:] „Katolikus pedágógia” 2(1/2011) július-december ss. 269-271. ISSN 2080-6191

C. Obronione prace naukowe

 1. Przepowiadanie misyjne podstawowam obowiązkiem Kościoła według Redemptoris missio, Lublin 2004
 2. Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży, Ruzomberok 2008

D. Publikacje w prasie zagranicznej

 1. Vezércikk[w:] Harangszó (2/2011) július - december s. 1
 2. Vezércikk[w:] Harangszó (1/2012) január - június s. 1

E. Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

a/. Czynny udział

Konferencja zamiejscowa dla mlodziezy i nauczycieli szkół średnich, „Szkoła na dziś” Jaroslaw 2010

b/. Udział bierny

1.Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Węgierskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych poświęcona sytuacji rodzin wielodzietnych w dzisiejszym świecie, Györ 2007

2.Miedzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Országos Lelki Pásztori Intézet w ramach Országos Lelkipásztori és Teológiai Napok poświęcona roli Biblii w odnowie życia chrześcijan, Eger 2008

3.Konferencja naukowa poświęcona roli ojca, Stalowa Wola 2010

4.Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Duszpasterski Archidiecezji Budapest-Esztergom poświęcona katechezie w slużbie ewangelizacji, Budapest 2011

F. Wykłady i wystąpienia na uczelniach zagranicznych

1. „A katekézis központi témái” – wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 05 listopad 2011

2.„A katekézissel foglalkozó Egyházi Dokumentumok” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 05 listopad 2011

3.„A KEK bemutatása – A KEK jelentősége a Katekézisben” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 05 listopad 2011

4.„A katekumenátus Folyamata beavatás a keresztény életbe – a megtérés” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 05 listopad 2011

5.„Evangelizácjó – Megtérés – Katekézis” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 26 listopad 2011

6.„Az Istenkép kialakitása a katekézisben” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 26 listopad 2011

7.„Szentlélek a katekézisben” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 26 listopad 2011

8.„Biblia a Katekézisben” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 26 listopad 2011

9.„Kateketikai programozás a plébánián a plébániai tervezés” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 18 luty 2012

 1. „A plébányiai közösség és a katekézis” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 18 luty 2012
 2. „A katekézis az Egyház szolglatában” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 18 luty 2012
 3. „A liturgia a katekézisben” - wykład wygłoszony na Esztergomi Hittudományi Főiskola, 18 luty 2012

G. Stypendia i badania naukowe prowadzone za granicą

 1. Roczne stypendium naukowe na Pázmány Péter Katolikus Egyetem – na katedrze socjologii
 2.  Seminarium naukowe z katechetyki i pedagogiki na Esztergomi Hittudományi Főiskola