• Foto nr 01.jpg
  • Foto nr 02.jpg
  • Foto nr 03.jpg
  • Foto nr 04.jpg
  • Foto nr 05.jpg
  • Foto nr 06.jpg
  • Foto nr 07.jpg
  • Foto nr 08.jpg

 

Prace habilitacyjne z pedagogiki katolickiej

1. Zimny J., Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz 2006, ss.526.