• DSC01549.jpg
  • DSC01673.jpg
  • DSC01876.jpg
  • DSC01903.jpg
  • DSC01948.jpg
  • DSC02005.jpg
  • DSC02030.jpg
  • DSC02748.jpg

Szanowni Państwo, w lutym bieżącego roku minęło już 5 lat od czasu kiedy zaczęliśmy prowadzić stronę internetową „Pedagogika Katolicka”, a tym samym podjęliśmy bliższą współpracę z Państwem w różnej formie. Współpraca zaowocowała w wielu obszarach głównie naukowych. Funkcjonująca do dziś strona nie była zmieniana. Wiemy, że wielu z Was już na dobre przyzwyczaiło się do jej wyglądu, rozwiązań technicznych, zawartości w poszczególnych zakładkach. Od dziś mamy nową witrynę, stąd dla wielu z Państwa będzie trzeba się zmagać z nowym wyzwaniem, by dojść do poszukiwanych treści. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany nie sprawią większych trudności w surfowaniu. Gdyby jednak ktoś z Państwa miał trudności ze znalezieniem danych zawartych na tej stronie, bardzo prosimy o kontakt z nami drogą mailową a postaramy się jak najszybciej pomóc.

Czy, aby idziesz w dobrym kierunku? A jeśli - to dlaczego? Czy rzeczywiście we właściwym kierunku? Kto dziś nam odpowie na to pytanie? Szukasz i ty odpowiedzi? Powiedz dlaczego? Liczysz może na właściwą odpowiedź? Jesteś naprawdę tego świadomy? Proponuję, abyś zanim przejdziesz dalej zastanowił się nad tym. Pytania te są ze wszech miar konieczne. Powiesz, dlaczego? – a to dlatego, że dotyczą także i Ciebie, oczywiście mnie również. Gwarantuję, że ta kwestia jest każdemu bliska, kto tylko żyje na tym świecie. Są to wyzwania stawiane wobec każdego z nas, wyzwania prowadzące ku… Z tymi pytaniami wiąże się w znacznym stopniu jeszcze inne pytanie: czy postępujesz zgodnie z prawem, czyli jak wygląda twoja praworządność? By szerzej spojrzeć na tę kwestię w dniu 21 marca 2017 roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem". Tak sformułowany temat nie jest przypadkowy. Coraz częściej możemy zauważyć obok nas sytuacje łamania prawa, nieprzestrzegania go czy naruszania praw człowieka i obywatela. Świat biegnie coraz szybciej do przodu, zmienia się, tak samo jak zmienia się prawo, które powinno odpowiadać wyzwaniom we wszystkich zakresach życia współczesnego państwa u podstaw którego legło prawo stworzone przez człowieka. Fotogaleria poniżej tekstu.

Takie trudne, a takie proste pytanie o miłość. Najważniejsze przykazanie Jezusa: Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem (J, 5,12) W głębi serca tak naprawdę chcemy kochać drugiego człowieka i być dla niego dobrym. Wszak jesteśmy powołani do miłości i wolności. Jak wiele razy tak bardzo ukrywamy, a im bardziej ukrywamy tym bardziej widać jak bardzo potrzebujemy miłości. Tę potrzebę miłości i bliskości bardzo ładnie widać w sanatoriach kiedy to jesteśmy zwolnieni z obowiązków domowych, a zajmujemy się tylko sobą. Kiedyś będąc w sanatorium w Busku Zdroju poszedłem ze znajomymi na wieczorek zapoznawczy. Nie chciałem specjalnie iść bo cenię sobie spokój, a i też nie było osób w moim wieku lub podobnym, żeby pogadać, wymienić doświadczenia etc. Dałem się jednak namówić myśląc: co będę sam w pokoju siedział. Kliknij tutaj - warto! 

Przed kilkoma godzinami Kancelaria Prezydenta Republiki Węgierskiej podała następującą informację: Polski duchowny, który jest m.in. doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pazmanya w Budapeszcie, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi. Wraz z nim uhonorowano tym odznaczeniem m.in. włoskiego kompozytora, dwukrotnego laureata Oscara Ennio Morricone oraz obecną szefową fińskiego parlamentu Marię Lohelę. W uzasadnieniu podkreślono, że odznaczeni wiele uczynili dla stosunków swoich krajów z Węgrami oraz dla umocnienia kultury węgierskiej. Abp Andrzej Dzięga jest metropolitą szczecińsko-kamieńskim od 2009 roku. Wcześniej od 2002 roku był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Od roku 1989 był pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie uzyskał doktorat i habilitację z nauk prawnych (prawa kanonicznego). W latach 1996-2004 był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.  W latach 1996-2008 był kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 2009 roku jako twórca i kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie.

Czasy współczesne kreślą wciąż nowe i różne wyzwania wobec każdego z nas w tym także wobec jednostek kształcenia na różnym poziomie. Nie bez znaczenia dyrekcje, grona nauczycielskie, administracje różnych jednostek podejmują wiele działań innowacyjnych po to, by pozyskać kandydatów - uczniów dla danej placówki.W tym celu opracowują nowe programy, kierunki kształcenia, nowe specjalności tak, by po ich ukończeniu uczniowie mogli podejmować pracę w wielu renomowanych firmach, przedsiębiorstwach, zakładach pracy, instytucjach, administracji. Jednym z wzorcowych przykładów w tym względzie może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. To tutaj Kadra Nauczyciela wraz z Dyrektorem Szkoły bardzo intensywnie pracują nad nowymi kierunkami kształcenia, które wymagają znajomości, wiedzy z zakresu etykiety dyplomatycznej. Z tego to względu dnia 14 marca 2017 roku uczniowie szkoły, jako jedyni w regionie, wysłuchali wykładu zatytułowanego "Etykieta dyplomatyczna dziś i jutro". Wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Zimny - wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i innych uczelni w Polsce i za granicą, a ponadto autor licznych publikacji dotyczących katechetyki, pedagogiki oraz psychologii. Młodzież tarnobrzeskiej "Prymasówki" miała możliwość poznania norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre). Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ogólnych zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym i miało na celu przybliżenie młodzieży takich zagadnień jak precedencja czy tytulatura, a także norm obowiązujących w kontaktach urzędowych.

Idea praworządności jest podstawową zasadą państwa prawnego, co potwierdza zapisanie jej w polskiej Konstytucji. Stanowi ona, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie prawa i działa zawsze na korzyść obywatela. W odniesieniu do postępowania administracyjnego na podstawie tej zasady ukształtował się pogląd, że decyzja administracyjna może mieć podstawę wyłącznie w ustawie, natomiast organ administracji kieruje całym postępowaniem i musi czuwać, aby prawo nie zostało naruszone. Czy rzeczywiście organy administracji czuwają nad poprawnością prawa? Dyskusja jaka toczy się w Polsce na zmianą prawa, sądownictwa, prokuratury budzi wiele emocji nie tylko w gremiach prawniczych. Media, dyskusje akademickie, spory co zasadności i merytoryczności owych zmian w grupach zawodów prawniczych pokazują, jak ważny to temat, jak istotne ma to znaczenie dla wszystkich obywateli. Prawo jest tą wartością, która może powodować dla człowieka szansę na sprawiedliwość. W tym duchu i z taką nadzieją Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL kolejny raz organizuje tym razem w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat praworządności. Konferencja zatytułowana: „Praworządność – komunikowanie z prawem” odbędzie w Stalowej Woli ul. Energetyków 11A, w godz. 9:30 – 14:00. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do udziału w niej. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej tego tekstu.

Nie bez powodu autor wierszy o tematyce religijnej i filozoficznej Jerzy Liebert w jednym z wierszy napisał: „Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego, raduje się serce i boli. Uczę się ciebie i uczę i wciąż cię jeszcze nie umiem”. Ale by się nieco nauczyć trzeba wciąż studiować, czytać, filozofować. Uczeniu sprzyja także wiele form czysto naukowych typu konferencja, sesja, kongres. Im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie, jak mało, i łatwiej to rozumie, im więcej kto z nas umie. By więc więcej zrozumieć i poznać wiedzę warto uczestniczyć w organizowanych kolejnych konferencjach naukowych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli. Najbliższą z nich będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Praworządność – komunikowanie z prawem”, która odbędzie się już w dniu 21 marca 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija już 15 marca 2017 roku. To nie jedyna okazja by skorzystać z naukowej przygody i mieć okazję do zaprezentowania swoich refleksji na temat prowadzonych badań. Kolejna konferencja na temat: „Wolność gwarantem praw człowieka” została zaplanowana na 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) a ostateczny termin zgłoszeń mija 20 kwietnia 2017 roku, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału w konferencjach.

Zwyczajem ub. roku także i w tym roku zaplanowaliśmy zorganizowanie w dniach 07-10 maja 2017 roku w Stalowej Woli „Europejskich Dni Kultury Studenckiej” (EDKS). Głównym organizatorem jest Fundacja Campus w Stalowej Woli przy współpracy Katedry Pedagogiki Katolickiej i Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli. W ramach bogatego programu w dniu 09 maja br. (wtorek) została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Sport i turystyka, a współczesne społeczeństwo”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 sesją plenarną po której nastąpi praca w sekcjach tematycznych. Swój udział w „Europejskich Dniach Kultury Studenckiej” potwierdzili studenci między innymi z Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Węgier. Zapraszamy do udziału w tym wiosennym integracyjnym wydarzeniu studentów z polskich uczelni. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w konferencji naukowej, która będzie prowadzona dwutorowo tej racji, że w tym także dniu, to jest 09 maja odbywać się będzie także konferencja na temat rodziny, o czym niżej mowa. Jest zatem możliwość podwójnego wystąpienia zarówno w jednej jak i w drugiej konferencji z odrębnymi referatami.