Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj140
Wczoraj113
W ostatnim tygodniu1071
W ostatnim miesiącu4524
Wszystkich161678

VCNT - Visitorcounter

Przywołując na myśl zagadnienie ojca, dla wielu z nas w pamięci zostanie odtworzonych wiele chwil z dzieciństwa, z młodości a nawet z lat w pełni dojrzałych. Bo słowo ojciec niesie w swej treści nie tylko teoretyczny ładunek, lecz wiele konkretnych zdarzeń, sytuacji, przeżyć. Nie bez znaczenia więc powtarza się sentencję, iż jeden ojciec znaczy więcej aniżeli stu nauczycieli. Słowo ojciec jest bardziej męskie, aniżeli pakowanie godzinami na siłowni. Dlaczego tak jest? Dlaczego jedno skromne słowo zawiera w sobie tyle mocy, siły, wytrwałości? Szkoda tylko, że w obecnych czasach nie zawsze osoba ojca jest dowartościowana. A może jest to celowe działanie, aby osłabić pozycję człowieka, dziecka, które przy ojcu czuję wielką siłę, bezpieczeństwo, czuje swoją wartość, odkrywa w sobie energię wirtualną, nie lęka się trudności i wyzwań. Jak to dobrze, że znów po raz kolejny w dniu 09 grudnia 2015 roku (wtorek) w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym "Nowoczesne Kształcenie" i Fundacją Campus w Stalowej Woli organizuje konferencję naukową na ten temat: „Oblicza ojcostwa< wczoraj – dziś – jutro”. Swój udział na chwilę obecną zgłosiło już wiele osób proponując bardzo interesujące kwestie związane z ojcostwem w ujęciu duchowym, fizycznym, narodowym, prawniczym, społecznym, socjologicznym itp. Bo rzeczywiście, pojęcie ojciec niesie w sobie różne oblicza, różne treści, wiele ujęć, spojrzeń, aspektów. Zapowiada się więc kolejna i bogata dyskusja, refleksja nad ojcostwem. Jest jedna mała kwestia, że termin zgłoszeń mija już 01 grudnia 2015 roku o godz. 24:00. Obyśmy nie przeoczyli tego tej daty i tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

Nie możemy jako katolicy pozostać obojętni wobec tych zjawisk i przemian jakie się dokonują na naszych oczach i stanowią wielkie zagrożenie dla naszej wiary, kultury, naszych wartości. Potrzeba podejmowania konkretnych działań, abyśmy nie stali się dłużnikami wobec historii i przyszłych pokoleń. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona tożsamości jako katolika, jako człowieka, którego życie wyrosło na gruncie chrześcijaństwa. Nie należy w tym miejscu mieć na myśli tylko zagrożeń zewnętrznych, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na naszych oczach, a często są wokół nas. Zauważa się coraz wyraźniej, iż zagrożenia dotyczące wychowania katolickiego, pedagogiki katolickiej występują obok nas i są niejednokrotnie skierowane ze strony „rzekomych” katolików, których serce i rozum daleko są od Prawdy. Wielu wprost swoim życiem zaprzecza istnieniu Boga, a tym samym gasi światło nadziei. I trzeba dzisiaj otwarcie mówić, że obok nas są drapieżne wilki, którym przeszkadzają konferencje, kongresy, przeszkadza im pedagogika katolicka, wychowanie katolickie. Bywa też, że nie potrafią dać świadectwa swojej prostej modlitwy, lecz zachowują się jak groby milczące dając zgorszenie. Z drugiej strony nie mają odwagi, by wyartykułować swoją negację wobec tego co zwie się katolickim. I bywa, że nawet uczelnie niby katolickie stają się matecznikiem antypedagogiki wobec młodego pokolenia, a szkoły jej doświadczeniem. Wielu też propaguje zachowanie, myślenie, swoje działanie opiera na ideologii „otwartości” prowadzącej innych ku przestrzeni pustki, nihilizmu w myśl zasady ewangelicznej: „Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną”. Na szczęście w wielu środowiskach rodzą się piękne, szlachetne i wartościowe inicjatywy idące w kierunku obrony wartości katolickich. W dniu 24 listopada 2015 roku w Rużomberku odbył się Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej, którego tematem było: „System pedagogiki katolickiej - szansą na nowe czasy”. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło uczestników z siedmiu krajów: Brazylii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier. (Fotogaleria z Kongresu poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami wielkiej migracji uchodźców do wielu krajów Europy. Pojawiło się na ten temat wiele koncepcji odnośnie przyczyn, celowości tego zjawiska. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na wiele pytań jakie się rodzą w związku z tym ruchem społecznym. Różne opinie medialne wskazują na złożoność zjawiska począwszy od skrajnie pozytywnych do skrajnie pesymistycznych. I trudno odmówić takiej oceny – szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce we Francji, Niemczech, Mali czy w innych krajach jak np. w Słowacji, na Węgrzech. Można więc snuć różne hipotezy na temat tego wielkiego exodusu, w zależności od tego, w jakim kontekście i aspekcie będziemy prowadzić refleksję. Biorąc pod uwagę powyższy fakt Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli wraz z Katedrą Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Migracja: szansa czy zagrożenie?”, która zaplanowana została na 10 grudnia 2015 roku w godzinach 9:30 – 15:30 w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej (ul. Energetyków 11A) w Stalowej Woli. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Jesteśmy świadomi zbyt krótkiego terminu zgłaszania udziału, ale każdy z nas nosi w sobie osobistą refleksję na temat migracji i warto się z nią podzielić w gronie ludzi nauki. Warto też obejrzeć film: kliknij

Czytaj więcej...

Samotności, jakaś ty przeludniona! Dlaczego więc wśród nas jest tak wiele osób samotnych? Z czego to wynika? Przecież w każdym człowieka kryje się pragnienie głębokiej i pięknej relacji opartej na zaufaniu, szczerości, otwartości... Czy może owa samotność jest powodem obaw, przed tym, czego nie znamy? A skoro dziś w świecie cyberprzestrzeni powiadamy, że mamy tysiące przyjaciół, skąd samotność w naszym życiu? Może to iluzja, a może faktyczna rzeczywistość. To pytania, na które odpowiada najszczerzej i najczęściej nasze serce, odpowiadają na nie nasze uczucia pozbawione dotknięcia obecnością drugiego człowieka. Drugą gorzką prawdą jest to, że na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele. To dlatego może cyberprzestrzeń w której znajdujemy rzekomo tak wielu przyjaciół, powoduje w nas wielką samotność? Na tego rodzaju pytania i podobne odpowiedzi starali się szukać uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej samotności a zorganizowanej w dniu 17 listopada 2015 roku w Stalowej Woli przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej wraz ze studentami. Nie bez znaczenia jej tytułem były wymowne słowa: „Samotność: prawda czy mit?” Ponad 70 wygłoszonych referatów prowadziło uczestników w refleksji ku bliższemu poznaniu prawdy na temat samotności, jej przyczynach, skutkach. (Galeria foto poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej

"System pedagogiki katolickiej - szansą na nowe czasy"

 

"Cieszę się, że zajmujecie się zagadnieniami, dotyczącymi wychowania, szczególnie tak ważnymi w dzisiejszej Europie, gdzie wielu młodych jest zdezorientowanych (...) Jeśli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju, kształtowania dojrzałej świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznawać dobro i odpowiednio postępować, a także jako uwrażliwienie na wymiar duchowy dorastającej młodzieży" (Jan Paweł II).

Szanowni Państwo! Miło jest nam poinformować Państwa o organizowanym przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli (Polska) i Wyższą Katolicką Szkołę Pedagogiczną w Vac – Węgry (Apor Vilmos Katolikus Főiskolán in Vac) oraz Katolicki Uniwersytet w Rużomberku – Słowacja (Katolicka Univerzita v Ružomberku), Pierwszym Nadzwyczajnym Kongresie Pedagogiki Katolickiej w dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) w Rużomberku (Słowacja), którego głównym tematem będzie: „System pedagogiki katolickiej – szansą na nowe czasy”. Patronat nad Kongresem objęła grupa biskupów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Nad całością pieczę organizacyjną, naukową, merytoryczną sprawować będzie Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich. Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej rozpocznie się 24 listopada 2015 roku o godz. 9:00 w Rużomberku uroczystą Mszą świętą a po niej rozpoczną się obrady. Przewidujemy - przy większej ilości uczestników - pracę w zespołach. Dokładny program zostanie podany na tej stronie w najbliższym czasie. Zapraszamy gorąco Państwa do udziału w tym wielkim a zarazem jakże ważnym wydarzeniu naukowym - Pierwszym Kongresie Pedagogiki Katolickiej. Zainteresowanych udziałem w Kongresie bardzo prosimy o zapoznanie się z dalszą treścią zamieszczoną poniżej. 

Czytaj więcej...

Dziś nie sposób zatrzymać się wyłącznie na podwórku własnego życia. Współcześnie różne zadania, plany, projekty tworzą wielorakie wyzwania ukierunkowane pod adresem każdego z nas. Niemal codziennie stajemy wobec nowych oczekiwań skierowanych pod naszym adresem w zakresie różnych zagadnień, kwestii, problemów, zadań. Jedną z tych kwestii jest zapewne nauka, która wymaga nowego i szerszego spojrzenia, poznania aktualnych potrzeb, osiągnięć. Dziś wymiana wzajemnych myśli, doświadczeń stała się już normą, stąd jesteśmy świadkami szeroko rozumianej współpracy niemal wszystkich instytucji na różnych płaszczyznach życia społecznego, akademickiego, religijnego itp. Trudno już sobie dziś wyobrazić własną hermetyczność choćby w obszarze merytorycznym czy metodologicznym w zakresie nauki czy innej działalności. Grupa Studentów KUL w Stalowej Woli jako członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” i członkowie Samorządu Studenckiego, świadoma owej rzeczywistości i wyzwań, w dniach 10-12 listopada 2015 roku wraz z kuratorem tegoż Koła udała się do Katolickiej Wyższej Szkoły w Vac na Węgrzech, by wziąć m.in. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która zgromadziła przedstawicieli z wielu ośrodków akademickich różnych dyscyplin i profesji nauki. Przebieg konferencji ukazał wielką potrzebę wymiany myśli, doświadczenia po ty, aby integrować wspólne badania, działania naukowe prowadzące do wypracowania aktualnych projektów, programów służących głównie młodemu pokoleniu. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

W przestrzeni ludzkiego życia człowiek przeżywa różne stany niepokoju, lęków, osamotnienia i samotności. Przyczyn ku tego typu przeżyciom w obecnej cywilizacji jest bardzo wiele. Bywa też samotność, która świadomie jest wybierana przez człowieka, stanowi wówczas jego styl życia. Tematyka samotności jest podejmowana w rozważaniach naukowych, poezji, konferencjach naukowych. Kolejny raz Katedra Pedagogiki Katolickiej organizuje na ten temat konferencję naukową, która została zaplanowana na 17. listopada 2015 roku w Stalowej Woli. Podobnie jak poprzednim razem, tak również i na obecną konferencję, zgłosiło swój czynny udział wielu młodych naukowców z różnych środowisk akademickich. Fakt ten świadczy o żywotności tematu, jego aktualności i próbie podejmowania właściwych rozwiązań. Zgłoszone tematy posiadają wieloaspektowość, prowadząc słuchacza ku głębokiej refleksji nad samotnością. Załączony poniżej program konferencji szczegółowo przybliża tematykę referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką samotności do udziału w tym naukowym wydarzeniu, jednocześnie kierujemy prośbę do tych państwa, którzy przesłali zgłoszenia na tę konferencję, a nie zostali ujęci w programie o ponowne przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, ponieważ część zgłoszeń utraciliśmy wyniku zainfekowania plików. Zgłoszenia prosimy wysłać ze strony www.pedkat.pl z zakładki „konferencje”. Ufamy, że tym razem unikniemy problemów technicznych

Czytaj więcej...

Prawda ma często to do siebie, że wyrażona w słowie lub w czynie bywa nie do zniesienia, nie do zaakceptowania przez innych. Obserwacja codzienności pokazuje, iż wielu w zetknięciu się z prawdą niemal omdlewa, traci energię, sinieje z zazdrości, szczególnie wtedy, gdy sami w duchu prawdy nie żyją. Stąd niemal absurdem jest żądać pięciu prawd niby tak oczywistych, od pięciu osób: szacunku od głupiego, podarunku od biednego, dobra od wroga, dobrej rady od zawistnego i wierności od kobiety. Z tych pięciu prawd, żądań, oczekiwań, trzy wydają się szczególnie trudne, niemożliwe a nawet wręcz niebezpieczne. Czymś wręcz niemożliwym jest oczekiwać szacunku od głupiego. Jeśli więc spotykasz głupiego, to albo unikaj go z daleka, albo ty udawaj głupiego, by w tobie nie rozpoznał mądrości. Spotykając się z głupim, nie warto czynić wiele, by pobudzić u niego działanie rozumu, bowiem co głupiemu po rozumie, kiedy go użyć nie umie. Dać głupiemu tysiąc rozumów, a on i tak będzie wolał swój własny – czyli swoją głupotę. Stąd wielu rezygnuje z podejmowania „walki” z głupotą innych, gdyż wiedzą, że lepiej dać głupocie szansę, ona bowiem sama kiedyś na zakręcie własnego losu wykolei się. Pewno więc warto pamiętać, że głupi jest mądry tylko we własnych oczach. Gdyby każdej głupocie nadać symbol ptaka, gniazd by zabrakło. Wielu powiada, że głupota ma skrzydła orła i oczy ćmy. Warto więc rozejrzeć się wokół siebie, i wybudować choćby jedno gniazdo dla owego ptaka, by mieć udział w dobrym uczynku. A nie daj Boże mieć głupca szefa. Jeśli gniew władcy się przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju zapobiec może wielkim wykroczeniom.

Czytaj więcej...

Wprawdzie obecny czas skłania nas raczej ku innej refleksji, prowadzącej na osiedla milczenia, to jednak sprawy związane z nauką, wciąż pozostają aktualne. Najbliższe dni dla wielu z nas – być może – będą okazją do przemyślenia nie tylko nad swoją wiecznością, ale staną się okazją do refleksji dotyczącej swojej aktywności i zaangażowania w różnych wydarzeniach naukowych, jakie zostały przygotowane na najbliższy czas. Z tej to racji, że jednak wiele odwiedzających naszą stronę nie zawsze zapoznaje się z naszymi komunikatami, informacjami, chcemy tym razem przypomnieć Państwu o terminach konferencji, kongresu, składania tekstów do druku i innych. Uważamy, że tym tekstem nie zakłócimy nastroju modlitwy i zadumy nad grobami najbliższych. Chcemy jedynie przywołać ponownie fakty i wydarzenia, których termin zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstem poniżej zamieszczonym, aby pewne wydarzenia nie umknęły naszej uwadze. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i oczekujemy za zapytania, uwagi, komentarze.

Czytaj więcej...

W dniu 28 listopada 2006 roku z inicjatywy ówczesnego Biskupa Sandomierskiego – Ks. Bp. Andrzeja Dzięgi, a obecnie Abpa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, została powołana Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich. Członkowie Rady pochodzący z pięciu krajów (Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy), reprezentujący kilka jednostek uczelni wyższych, przez okres niemal dziesięciu lat podejmowali wiele ważnych i cennych inicjatyw naukowych. Wśród wielu należy wymienić: organizację konferencji naukowych, wydawanie publikacji książkowych i czasopism, opiniowanie dorobku naukowego z zakresu stopni i tytułów naukowych, publikowanie artykułów naukowych, opracowanie programów wychowawczych i edukacyjnych, programów w ramach specjalizacji itp. W dniu 27 października 2015 roku (wtorek) w Ružomberku odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich o charakterze sprawozdawczo-podsumowującym 9. letni okres działalności. Ponadto podczas posiedzenia opracowano szczegółowy program Pierwszego Nadzwyczajnego Kongresu Pedagogiki Katolickiej, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 roku w Ružomberku. Przy tej okazji chcemy zakomunikować, że Kongres zatytułowany: „System pedagogiki katolickiej - szansą na nowe czasy” rozpocznie się o godz. 9:00 Mszą świętą, po czym nastąpi dalszy ciąg programu. Szczegóły programu poniżej. Wiele uwagi poświęcono sprawom bieżącym, w tym dopracowaniu Statutu MRNPK, wyborze Prezydium, nakreśleniu pracy na najbliższe lata, przygotowaniu Wielkiego Zwyczajnego Kongresu Pedagogiki Katolickiej, który odbędzie się w maju 2016 roku. O szczegółach tego wydarzenia informować będziemy na bieżąco. (Fotogaleria z posiedzenia Rady poniżej tekstu)

Warto wejść także na link: Ważne informacje

Czytaj więcej...