Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj18
Wczoraj116
W ostatnim tygodniu562
W ostatnim miesiącu4141
Wszystkich189061

VCNT - Visitorcounter

Студенти ЮФ взяли участь у Європейських днях студентської культури «Стальова воля 2016» Упродовж 12-15 травня 2016 р. студенти юридичного факультету ТНЕУ взяли участь у Європейських днях студентської культури «Стальова воля 2016», які відбулися у Республіці Польща. Організатором даного заходу були: Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ, Міжміський відділ права і суспільних наук у Стальовій Волі, Рада студентського самоврядування факультету «Pro Bono». Студенти ТНЕУ долучилися до таких заходів: – Міжнародної наукової конференції «Вишеградська група на шляху до європейської спільноти – 25 років разом», під час якої виступили з науковими доповідями на англійській, польській та українській мовах. Учасники конференції отримали сертифікати.

Czytaj więcej...

Miło jest przeczytać kolejny tekst, kolejną informację na stronach internetowych zagranicznych Uniwersytetów o pobycie grup akademickich na zorganizowanych Europejskich Dniach Kultury Studenckiej w Stalowej Woli. Tym razem echo z pobytu wyrazili studenci z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Można na jednej ze stron uczelni przeczytać o wspólnych przeżyciach „żaków”, które połączyły ich więzy przyjaźni. Warto już dziś zakomunikować, że planowane jest w październiku br. w Stalowej Woli kolejne tego typu spotkanie. Opracowany wstępnie program zawiera nowe formy integracji studentów. Powracając jednak do wspomnianego echa z pobytu słowackich studentów w dniach 12-15 maja br. czytamy m.in.: „V dňoch 12. – 15. mája 2016 sa študenti PF KU v Ružomberku zúčastnili medzinárodnej konferencie v rámci „Európskych študentských dní kultúry Stalowa Wola 2016“, ktorá sa konala pod záštitou Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline (KUL). Konferencie sa zúčastnili študenti doktorandského, magisterského a bakalárskeho štúdia krajín Poľska, Ukrajiny a Slovenska, ktorí v rôznych sekciách prezentovali svoje príspevky v závislosti od študijného zamerania”.

Czytaj więcej...

Nie zakończył się jeszcze trwający rok akademicki 2015-2016, który był okazją do naszych wielu wspólnych spotkań w ramach m.in. organizowanych konferencji naukowych, a już podjęliśmy poważne decyzje co do harmonogramu i tematyki konferencji na kolejny rok akademicki 2016-2017. Owszem jesteśmy świadomi zobowiązania wobec wielu z Państwa, że czeka nas jeszcze wydanie drukiem zapowiedzianych monografii. Na bieżąco będziemy realizować to zobowiązanie. Jeśli chodzi o zaplanowane konferencje na rok akademicki 2016-2017 ich terminy i tematykę jest ona zamieszczona jak zwykle na tej stronie internetowej pod zakładką „Konferencje” a następnie należy wejść na kolejne zakładki: „Planowane” i „Terminy”. Od przyszłego roku akademickiego zmianie ulegają pewne zasady uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej. Jednym z nich jest absolutnie obowiązkowa obecność fizyczna prelegenta na konferencji i wygłoszenie przez niego referatu. Wszelkie inne formy jakie były niekiedy dotychczas dopuszczalne nie będą już występować. Apelujemy w tym miejscu do Wszystkich Państwa o uszanowanie tego kryterium bez podejmowania tematu w tym zakresie. Nadal chcemy w nawiązywaniu do tematyki danej konferencji przygotowywać monografię i wydawać drukiem w terminie dotychczasowym.

Czytaj więcej...

Może to brzmi dość paradoksalnie, ale tak bywa, że to coś co według nas się kończy jest początkiem czegoś nowego. Jeśli są powitania bywają i pożegnania. Czas Europejskich Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli dobiegł końca. Niedziela – 15 maja br.  wczesny poranek. Ostatnie wspólne śniadanie tym razem i czas na wyjazd. Zanim jednak on nastąpił, wymiana adresów, maili, telefonów a następnie przygotowanie do wyjazdu. No i ten moment, gdy podajemy komuś dłoń mówiąc: do kolejnego spotkania. Jeszcze ostatnie wspólne foto, jeszcze jedno słowo: dziękuję. I z obu stron padają mocno wyartykułowane słowa: zapraszamy ponownie, zapraszamy tym razem do nas. To smutny moment choć nie pozbawiony nadziei ponownego spotkania. Kiedy, gdzie? – czas dopiero pokaże. Grupa ukraińska odjechała. Zbieramy się ze Słowakami na wspólną Mszę świętą w parafii św. Floriana. Stajemy u Źródła Miłosierdzia Bożego – w świątyni naznaczonej jako Brama Miłosierdzia. O godz. 9:30 rozpoczyna się Msza święta, której przewodniczy ks. J. Zimny. Dzień Zielonych Świąt sprawił, że kościół wypełnia rzesza wiernych a my wraz z nimi rozpoczynamy modlitwę śpiewem Hymnu do Ducha Świętego: Veni Creator Spiritus. Liturgia Słowa wzbogacona językiem słowackim po której ks. Grzegorz Słodkowski – wikariusz parafii wygłasza homilię. Wspólne Credo a po nim słowaccy Studenci rozpoczynają śpiew na ofiarowanie. Trwa Uczta jedności i tej eucharystycznej i ludzkiej. To jest prawdziwa droga do Wspólnoty Europejskiej. (Fotogaleria z czwartego dnia spotkania poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Integracja to permanentny proces, to nie jednorazowy akt spotkania, działania czy przedsięwzięcia w takim czy innym projekcie, wydaniu. Integracja wymaga określonych warunków i dobrej woli wszystkich stron. Trwające Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli, zgromadziły od 12 maja br. delegacje studentów z wielu środowisk akademickich, począwszy od Ukrainy poprzez Słowację a skończywszy na Haiti. Trzeci dzień spotkania tym razem 14 maja br. (sobota) obfitował w realizację wielu kolejnych punktów programu. Przed południem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozgrywane były zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Zwycięzcy zawiozą do swoich środowisk zdobyte puchary, medale by udowodnić sprawność drużyny w danej dyscyplinie. Z kolei grupa uczestników EDKS wraz z ks. J. Zimny tuż po śniadaniu tego dnia udała się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, gdzie społeczność KUL odbywała doroczną pielgrzymkę. Nie mogło zabraknąć naszej obecności jako przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Delegacja składająca się ze studentów biorących udział w EDKS zwiedziła wpierw Kraków po czym udała się na Mszę świętą do Sanktuarium, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Sandomierski. W wygłoszonym Słowie Bożym podkreślał odpowiedzialność każdego człowieka - pracownika katolickiego uniwersytetu za sprawy formacji duchowej studentów szczególnie w trwającym Roku Miłosierdzia, przywołując przy tym postać bł. ks. Michała Sopoćki i ks. Wincentego Granta – kandydata na ołtarze, a niegdyś profesora KUL. (Fotogaleria z trzeciego dnia spotkania poniżej tekstu).

Czytaj więcej...

Drugi dzień Europejskich Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli (piątek) trwający od czwartku to jest od 12 maja 2016 roku wypełniony został kolejnym programem w atmosferze słonecznego poranka. Dla wielu niełatwo było rozpocząć nowy dzień po wielu przeżyciach poprzedniego dnia wypełnionego wieloma mocnymi i pięknymi wrażeniami. Śniadanie przygotowane przez Studentów KUL jako Gospodarzy było pierwszym aktem nowego dnia. A ponieważ to piątek więc potrzeba było wzbogacenia oferty śniadaniowej z uszanowaniem tradycji chrześcijańskiej. Od godz. 9:30 rozpoczęła się rejestracja uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej, na temat: „Grupa Wyszehradzka drogą do Wspólnoty Europejskiej - 25 lat razem”, która oprócz uczestników EDKS zgromadziła prelegentów z wielu zakątków Polski. O godz. 10:00 modlitwą i słowem powitania rozpoczęto sesję plenarną podczas której wystąpili przedstawiciele poszczególnych krajów wygłaszając w swoich językach referaty dotyczące zasadności wspólnoty krajów tworzących V4 i ich współpracę z innymi. Prowadzący konferencję ks. prof. Jan Zimny kierownik Katedry Pedagogiki Katolickiej podkreślił sens i znaczenie tego typu spotkań ludzi młodych, którzy są nadzieją przyszłości. Na czas konferencji przygotowany został stół pełen słodkości i tradycyjnych napojów energetycznych. Po sesji plenarnej przerwa na kawę i herbatę pozwoliła na osobisty dialog przybyłych prelegentów z Polski na bliższe poznanie się z uczestnikami EDKS. Po przerwie rozpoczęła się dalsza praca w pięciu tematycznych panelach. (Fotogaleria z drugiego dnia spotkania poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Przyzwyczailiśmy się do częstej informacji dotyczącej mającego się odbyć kolejnego spotkania czy to polityków, czy innych przedstawicieli świata biznesu w Brukseli, Strasburgu, Berlinie, Paryżu, czy w innych miejscach Europy. Okazuje się, że w tych dniach tj. od 12 do 15 maja to Stalowa Wola stała się miejscem Europejskiego Spotkania Studentów. Już od godzin popołudniowych 12 maja Studenci KUL w Stalowej Woli goszczą swoich rówieśników z Ukrainy, Słowacji przeżywając Europejskie Dni Kultury Studenckiej. To niespotykana – jak dotąd – forma współpracy i nawiązywania przyjaźni pomiędzy adeptami z różnych krajów. Zrodzona przed kilkoma miesiącami inicjatywa wśród przedstawicieli Katedry Pedagogiki Katolickiej, Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” Studentów KUL oraz Samorządu Studenckiego „Pro Bono” KUL w Stalowej Woli stała się już faktem. W godzinach popołudniowych nasi Przyjaciele przybyli do nas autokarami by przez najbliższe dni budować więź jedności w duchu rodzinnym. Przygotowany bogaty i różnorodny program będzie zapewne sprzyjał integracji Wszystkich biorących udział w tym niecodziennym wydarzeniu. Gospodarze otworzyli gościnne progi i gorące serca na przyjazd adeptów reprezentujących wiele środowisk. (Fotogaleria z pierwszego dnia spotkania poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Rodzina to błogosławieństwo! Jest podstawą naszego życia i tego „bagażu”, jaki ze sobą niesiemy. Bez rodziny nie ma przyszłości narodu. W Polsce jest człowiek formowany przez dwie najważniejsze i naturalne dla niego wspólnoty: rodzinę i Naród. Rodzina i Naród to nie są instytucje, lecz są to organizmy żywe, mające swoją własną dynamikę i przejawy biologicznego bytowania. Poza nimi wszystkie inne formy bytowania, takie jak państwo, rząd – mają wymiar instytucji. Rodzina była, jest i pozostanie największą siłą narodu, a jednocześnie gwarancją jego przetrwania. Naród zaś jest rodziną rodzin. Między rodziną a narodem i państwem istnieje więc zasadnicza i konieczna relacja. I tylko na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe. Niestety, ale w ostatnim czasie nasiliły się ataki, zagrożenia skierowane w stronę rodziny. Ich źródłem i autorami są środowiska, które zapomniały o korzeniach swojego bytu. I wprawdzie nasze czasy mają inne oblicze polityczne i kulturowe, to zagrożenia wciąż pozostają, zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne dotykając tym samym wiele wspólnot i indywidualnego człowieka, a często dotykają rodziny. Tylko rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. W takim też duchu Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL zorganizowała 10 maja 2016 roku (wtorek) kolejną Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Rodzina jako wspólnota”. Ponad 100 prelegentów w pięciu panelach tematycznych przedstawiało swoje przemyślenia na temat rodziny. (Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Jest wiele powodów w życiu człowieka, wspólnoty, konkretnej społeczności by razem świętować. Jeśli świętowanie jest wynikiem pozytywnych zdarzeń to dodatkowa radość i satysfakcja. W bieżącym roku w naszej Ojczyźnie mamy kilka okoliczności do świętowania na różnych płaszczyznach życia. Warto choćby wspomnieć 1050 rocznicę Chrztu Polski, czy Rok Solidarności Polsko Węgierskiej, czy też 100 – rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. W tym też roku przypada 25 lat współpracy Grupy Wyszehradziej, czyli kooperacji Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Jako Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli wraz z członkami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL zorganizowaliśmy na ten temat konferencje, spotkania i przygotowywana jest specjalna publikacja. Oprócz tej formy świętowania Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz z Samorządem Studenckim KUL „Pro Bono” oraz wspomnianym wyżej Kołem Naukowym organizuje w dniach 12-15 maja 2016 roku "Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli" w ramach programu którego została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Grupa Wyszehradzka drogą do Wspólnoty Europejskiej - 25 lat razem”. Konferencja odbędzie się 13 maja br. w godzinach od 9:30 – 14:00. Do czynnego udziału zgłosiło się wielu prelegentów zarówno z Polski jak i z w/w państw – głównie młodzi naukowcy. Informujemy jednocześnie, że patronat honorowy nad EDKS objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie oraz wiele innych podmiotów z Polski i zza granicy. Cieszy nas fakt, że Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli wpisują się merytorycznie i duchowo w rocznice przeżywane w tym roku w Polsce i innych krajach reprezentowanych przez naszych Gości. (Program szczegółowy konferencji jest już zamieszczony poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

„Straciłem wszystko, na czym budowałem życie: moją partnerkę i dwójkę moich dzieci. (…) Mieszkałem wtedy już niemal 25 lat w Niemczech: przez ten czas straciłem wiarę, przestałem przystępować do sakramentów. (…) byłem na dnie. Głębiej już nie mogłem się zapaść. Wokół – czarny, przepastny krater bez cienia nadziei” – to tylko część wyznania młodego człowieka, którego życie stoczyło się po równi pochyłej. Jakże trudno w takich sytuacjach odnaleźć siebie, odnaleźć drogę, sens i cel własnego życia. Bywa, że nie ma już powrotów, bo brak siły, a po drodze zgubiona nadzieja. Na pewno znasz i ty kogoś, kogo dotknęły kiedyś podobne problemy. Osobiste tragedie, rodzinne zawirowania czy ciężkie choroby, które sprawiają, że powoli traci się nadzieję i pogrąża w rozpaczy. Takie wydarzenia często są przyczyną kolejnych, jeszcze boleśniejszych upadków... Ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoją trudną sytuacją, szukają pocieszenia w alkoholu, narkotykach, hazardzie, raniąc coraz bardziej siebie i swoich bliskich. Zamiast pocieszenia znajdują tylko jeszcze bardziej dotkliwy ból. Kto wie – a może i Twoje serce trapią podobne zmartwienia, na które nie możesz znaleźć lekarstwa?

Czytaj więcej...