• 01-Uhorna.jpg
  • 02-Procesja - Resko - 02.07.2019.jpg
  • 03-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 04-Nalepkovo-28.07.2019.jpg
  • 05-Poswiecenie Krzyza  - daru ze Słowacji.jpg
  • 06-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 07-Resko - procesja parafialna.jpg
  • 08-Wizyta rodzinna w Garczegorzu.jpg

Plakat ZaproszenieTą drogą w imieniu organizatorów pragnę Wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na Uroczystość wprowadzenia obrazu Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi, która odbędzie się 22 sierpnia br. o godz. 18:00 w Lipinkach k. Jasła (diecezja rzeszowska). Uroczystości tej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita szczecińsko-kamieński wraz z Ks. Bp. Janem Wątrobą – biskupem diecezji rzeszowskiej. Szczegóły związane z programem znajdują się na załączonym obok plakacie, zaś idea tej uroczystości, która ma głęboką myśl jest przedstawiona w specjalnym słowie Księdza Arcybiskupa załączonym poniżej. Udział w Uroczystości potwierdziło wielu wiernych i duchownych z różnych zakątków Polski. Jest to niecodzienna uroczystość, ba można powiedzieć wydarzenie historyczne. By zrozumieć przesłanie tego pięknego wydarzenia koniecznie należy zapoznać się z treścią wspomnianego słowa znajdującego się poniżej. Serdecznie zapraszamy!!!

Wspólna EucharystiaW dniu dzisiejszym, to jest 18 sierpnia po raz 34. w swej pielgrzymce na Jasną Górę przybyli polscy energetycy, elektrycy i elektronicy. W sumie grupa licząca ok. 7 tys. Osób reprezentowała wszystkie środowiska z całej Polski. Mszy świętej przewodniczył Ks. Abp Andrzej Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński, który apelował i przypominał, że bez Boga świat nie może być zinterpretowany ani uporządkowany, a trzeba zacząć od zwykłej etyki, od przywracania Bożego porządku i Bożej moralności, inaczej nie dojdzie się do ładu ani w polityce, ani w gospodarce, czy też energetyce i świecie. Wzywał każdego by być prorokiem Bożej sprawy w rodzinie, w małżeństwie, w środowisku, gdzie pracujemy, żyjemy. Dodawał: „patrzysz na to co się dzieje na polskiej ziemi i widzisz jak prorocy dzisiejszego czasu są zakrzykiwani, jak z nich się drwi, jak się ich ośmiesza, a nade wszystko jak się ich boją, ci którzy chcą ich zagłuszyć i wyciszyć, chcą ich wystraszyć, aby przestali mówić”. Kaznodzieja zauważył, że drwiono także ze św. Maksymiliana, patrona energetyków, którego chciano uciszyć, bo mówił o lożach masońskich, „o ich celach, które kiedyś ujawnili jeszcze w wieku rewolucji francuskiej a potem po wojnach napoleońskich zaprowadzili pozorny pokój w Europie na dwa, trzy pokolenia”. I wtedy zadbali o przygotowanie filozoficznych koncepcji, ujęć, zwrotów, systematyki pojęciowej, aby zawładnąć umysłami, i gdy w XIX wieku przygotowali sobie to instrumentarium filozoficzne, intelektualne, to weszli w XX wiek z rewolucją ateistyczną, bolszewicką i na Wschodzie i na Zachodzie – mówił abp. Fotogaleria poniżej tekstu.

Podczas procesji dróżkamiDroga, dróżka i ścieżka to rzeczywistość naszego życia. Przemierzamy je każdego dnia w różnym wymiarze i sensie. Raz przemierzamy wąską ścieżkę, innym razem stajemy na krętej dróżce, a jeszcze innym razem podejmujemy trud drogi – szerokiej, wąskiej, stromej, wyboistej czy także wspaniałej. W ostatnich dniach w wielu zakątkach polskiej ziemi tysiące pielgrzymów kroczyło dróżkami kalwaryjskimi odzwierciedlającymi nasze życie. Słusznie ktoś zauważył, że życie ludzkie jest kręte jak ścieżki w Bieszczadach. Tym razem dane mi było czas wędrowania dróżkami przeżyć w Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniu 16 sierpnia przybyłem tu wraz z J. E. Ks. Abpem Andrzejem Dzięgą – ordynariuszem szczecińsko-kamieńskim by w kolejnym już dniu uczestniczyć w przeżywaniu tajemnic związanych z Matką Bożą. O godz. 15:00 rozpoczęły się uroczyste nieszpory którym przewodniczył Ks. Abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, przy udziale wielu kapłanów, ojców zakonnych i wielkiej rzeczy pątników. Słowo Boże wygłosił Ks. Abp Andrzej Dzięga, który rozpoczął od wyrażenia słów jedności z atakowanym od kilku dni przez różne środowiska Abp. Markiem Jędraszewskim. W dalszej części wygłoszonego Słowa Metropolita szczecińsko-kamieński nawiązał do pielgrzymki z 7 czerwca 1979 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej Świętego Jana Pawła II. Fotogaleria z uroczystości poniżej tekstu.

Droga odwagiWielu z nas w okresie wakacyjnym korzysta z różnych form wypoczynku. Niby to takie naturalne. Gdy jednak spojrzymy na ten czas bardziej analitycznie dojdziemy do wniosku, że czas wakacyjnego odpoczynku, urlopu może być sukcesem albo porażką. Nie mam na uwadze tylko względów ekonomicznych. Czas wakacji ma wieloaspektowy wymiar - także np. ekonomiczny, którego nie należy zupełnie pomijać. Ale wakacje to wartość wieloraka. Warto na początku sobie uświadomić, że sukces nigdy nie jest ostateczny, a porażka nigdy nie jest totalna. Przy obu liczy się tylko odwaga. Owszem - wielu tę odwagę zapewne posiada i ją w różny sposób wyraża, konsumuje. Czy jednak ona prowadzi do sukcesu czy porażki? Thomas Edison w swej mądrości zwracał uwagę, że wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali. Brakło im odwagi. Czy zatem czas wakacyjny, urlopowy może być czasem bycia, stania się rozbitkiem? Z jednej strony odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak, lecz czy zawsze? Wystarczy spojrzeć na imprezy zarówno te organizowane na dużą skalę jak i te w wąskim gronie. Doniesienia z nich są przerażające – niekiedy występująca tam porażka ociera się ze śmiercią.

Uroczysta Msza św. 04.08.2019Sam tytuł można odczytać jako prowokujący. Dlaczego? Bo mamy dopiero początek sierpnia, połowa lata, czas urlopów i wakacji, a tu nagle mowa o śnieżnej. Można postawić pytanie: skąd w sierpniu święto związane ze śniegiem - bo o nim będzie jest mowa. Warto już w tym miejscu dodać, że na dzień 5 sierpnia przypada rocznica konsekracji rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, w której czci się Matkę Bożą Śnieżną. Jednak tekst poświęcony jest miejscowości Úhorná – diecezja rożniawska (Słowacja). To właśnie tu na wzgórzu wzniesionym powyżej 1000m w dniu dzisiejszym, to jest 04 sierpnia o godz. 10:00 została odprawiona uroczysta Msza święta ku czci Matki Bożej Śnieżnej – patronki diecezji rożniawskiej, pod przewodnictwem Ks. Bpa Stanisława Stolarika – ordynariusza tej diecezji. Udział w uroczystości, która rozpoczęła się już w piątek 02 sierpnia (niedziela) wzięła liczna grupa kapłanów, w tym piszący te słowa oraz rzesza pielgrzymów nie tylko z miejscowej diecezji. Przewodniczący liturgii w homilii wielokrotnie ukazywał związek Patronki diecezji z bazyliką Santa Maria Maggiore w Rzymie, gdzie znajduje się identyczny obraz Matki Bożej Śnieżnej.

Herb Abpa Andrzeja DzięgiDrodzy Bracia kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,Wszyscy Siostry i Bracia – Boża Rodzino świętego Kościoła Chrystusowego nad Odrą i Bałtykiem, a także odpoczywający u nas goście i turyści.
Cz. I. Potrzeba świadomego wyboru w życiu każdego katolika
Płoną jeszcze znicze zapalone kilka dni temu na mogiłach Powstańców warszawskich, z racji na 75. Rocznicę wybuchu tego wyjątkowo dramatycznego, ale też wyjątkowo bohaterskiego zrywu polskich, żołnierskich serc. Jeszcze słychać szept modlitwy o pokój wieczny dla nich, a także o dar pokoju dzisiaj dla naszej Ojczyzny oraz dla innych narodów dzisiejszej Europy i świata. Pokój jest bowiem darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić. Ludzie bezbożni z reguły odbierają innym pokój. Ludzie zbożni umacniają pokój, często poprzez trudne wybory i trudną walkę.

Matka Boza Maryja symbolemW związku z napadem, który miał miejsce w Bazylice Św. Jana Chrzciciela, 28 lipca br. w Szczecinie, można w duchu modlitewnym wykorzystać poniżej zamieszczoną pieśń. Warto przypomnieć, że trzech agresywnie i wulgarnie zachowujących się mężczyzn wtargnęło w niedzielę, 28 lipca br., ok. godz. 17.30 (przed Mszą Świętą wieczorną), do zakrystii Bazyliki pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Zażądali od kościelnego ornatów i oświadczyli, że chcą odprawiać Mszę Świętą. Na prośbę o godne zachowywanie się i opuszczenie zakrystii jeden z mężczyzn dotkliwie pobił Księdza Proboszcza raniąc go w twarz. Również dotkliwie został zraniony pan kościelny, który stanął w obronie Księdza Proboszcza oraz poturbowano panią zakrystiankę. Ksiądz Proboszcz oraz pan kościelny wymagali doraźnej pomocy szpitalnej. Ze względu na dotkliwość i głębokość zadanych ran konieczna była interwencja chirurgiczna. Sprawcy zostali już ujęci przez szczecińską Policję. Pod tekstem zamieszczamy pełną wersję pieśni wraz z jej nutami. Ponadto obok znajduje się pieśń w wersji muzycznej do Maryi - Matki Bożej. Może więc warto wykorzystać pieśń także w swoich środowiskach parafialnych.

Liturgia Mszy śwjpegTylko wspólnota której fundamentem są trwałe wartości może budować prawdziwe i szczerze więzi. W zasadzie od narodzin jesteśmy przygotowywani do tzw. pomyślnej socjalizacji, umiejętności życia i współpracy z kimś innym, różnym od nas. Prawda, dobro, jedność, Bóg, miłość, tradycja, sumienie, mądrość - to kluczowe słowa, które budują wspólnotę. Każdy z nas tworzy wyobrażenie Chrystusa ograniczone i niepełne, skrojone na własną miarę. Skłonni jesteśmy tworzyć sobie Chrystusa na nasze podobieństwo, jako projekcję własnych aspiracji, pragnień i ideałów. Bywają wydarzenia, przeżycia, okoliczności, które przekraczają granice egoizmu. W dniu 28 lipca br. na Czarnej Górze w Nalepkowie (Słowacja) odbyła się uroczystość związana ze wspomnieniem św. Joachim i Anny. Był to dzień wspólnoty w duchu wdzięczności za rodziców. Udział w modlitwie oprócz miejscowych parafian wzięli przedstawiciele różnych wspólnot ze Słowacji i Polski. Był to jednocześnie czas pogłębienia więzi zbudowanych przed laty w duchu św. Cyryla i Metodego. Fotogaleria z uroczystości poniżej tekstu.