Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj170
Wczoraj229
W ostatnim tygodniu964
W ostatnim miesiącu5376
Wszystkich124976

VCNT - Visitorcounter

Sprawiedliwość, dobro, miłość, szczerość – to tylko niektóre wybrane wartości, które odgrywają istotną rolę zarówno w relacjach międzyludzkich, w społeczeństwie, w życiu każdego człowieka. Z jednej strony wszyscy sobie bardzo je cenimy, a z drugiej strony zauważamy ich brak bądź ich profanację. Jak wielkie znaczenie mają dla nas owe wartości, świadczy fakt obserwacji już małego dziecka, które w swej wrażliwości odczuwa ich naruszenie lub brak. A cóż dopiero powiedzieć o człowieku dorosłym mającym pełną świadomość. Nie bez znaczenia więc w dniu 24 marca 2015 roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Studentów "Nowoczesne Kształcenie” i Fundacją Campus w Stalowej Woli, było zorganizowanie Konferencji Naukowej na temat: „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro”, która została poświęcona szeroko rozumianej aksjologii. Grupa niemal 150 prelegentów pochylała się przez cały dzień w różnym aspekcie nad praworządnością głównie w kontekście polskiej jak i węgierskiej rzeczywistości. Oczywiście nie brakowało ujęć w skali całego świata i to w wymiarze historycznym, obecnym i perspektywicznym. Problematyka ta rozważana w różnych aspektach pozwoliła dać pełniejszy obraz owej rzeczywistości. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Każde spotkanie z drugim człowiekiem ma swój wymiar, znaczenie, sens a często stanowi wielkie doświadczenie. Niemal każdego dnia spotykamy różnych ludzi, którzy często serwują nam różne treści. Nie sposób je zakodować w pamięci, gdyż ich intensyfikacja powoduje przeciążenie naszego umysłu, pamięci. Bywają jednak spotkania, które głęboko zapadają nam nie tylko w pamięci, w sercu, ale wytyczają nam pewien kierunek myślenia, życia. Zapewne do takich spotkań, którego wycisnęły znamię w pamięci, należy seminarium polsko-węgierskie jakie miało miejsce 23 marca 2015 roku w Stalowej Woli. Dr Imre Molnar wieloletni Radca Ambasady Węgierskiej w Polsce a obecnie pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie oraz Pan István Zombori - redaktor Zespołu Encyklopedii Historii Kościoła Węgierskiego poprowadzili ze studentami seminarium naukowe na temat Janosa Esterhazego – polsko-węgierskiego męczennika. Oprócz klasycznego wykładu i prezentacji materiałów jemu poświęconych odbyła się także dyskusja. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Czy ze śmiercią dziecka można się pogodzić? Czy można zapomnieć i żyć dalej? Jak sobie radzić z odejściem dziecka i czy istnieje lek na ból, który temu odejściu towarzyszy? Śmierć budzi bardzo wiele pytań i wiele z nich pozostawia bez odpowiedzi. Utrata dziecka jest ciosem bezpowrotnie zmieniającym życie rodzinne. Upływ czasu może uśmierzyć ból, ale nie zlikwiduje poczucia pustki. Największym wyzwaniem, jakie stoi w tym momencie przed rodzicami, jest odnalezienie w sobie siły na tyle dużej, aby pomimo rozpaczy stanowić podporę dla pozostałych dzieci, które nadal potrzebują ich opieki. Tematyka niniejsza jest przedmiotem mającej powstać kolejnej publikacji. Otóż w dniu dzisiejszym do naszej Redakcji wpłynęła prośba a zarazem propozycja dotycząca przygotowania kolejnej monografii książkowej. Jej autorka chce zachęcić Państwa do włączenia się w powstanie tego dzieła naukowego poprzez przygotowanie tematycznych artykułów. To kolejny dowód na to, że młodzi naukowcy podejmują się wielu zadań, które mają przyczynić się nie tylko do własnego rozwoju, ale także ukazać we właściwym świetle kwestie jakie występują dziś w społeczeństwie a mające wielorakie oblicze. Tym razem przygotowywana jest publikacja na temat: „Utrata dziecka – konsekwencje, interwencja, akceptacja”. Poniżej nieco więcej informacji na ten temat.

Czytaj więcej...

Od kilku lat Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne Kształcenie” Studentów KUL w Stalowej Woli, podejmuje różnoraką współpracę z wieloma podmiotami na Węgrzech. Jest to współpraca dotycząca edukacji akademickiej, poznawania wzajemnej historii i kultury obu Narodów, czy innych dziedzin życia. W dniu 23 marca 2015 roku o godz. 18:00 w Stalowej Woli, przy ul. Ofiar Katynia 6, sala 09, odbędzie się seminarium naukowe polsko-węgierskie na temat: "János Esterházy - węgiersko-polski męczennik", w którym udział wezmą m.in. dr Imre Molnar - wieloletni Radca Ambasady Węgierskiej w Polsce a obecnie pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Budapeszcie, historyk oraz z Pan István Zombori - redaktor Zespołu Encyklopedii Historii Kościoła Węgierskiego. Seminarium połączone będzie z promocją książki wydanej na temat Jánosa Esterházego jako Wielkiego Bohatera obu Narodów, który zginął w więzieniu na Mirowie w 1957 roku. Warto pamiętać, że János Esterházy urodził się w rodzinie ziemiańskiej: ojciec należał do arystokratycznego rodu Esterházych wywodzącego się z Siedmiogrodu, matka Elżbieta (Elisabeth) Tarnowska była Polką. Tą drogą chcemy serdecznie zaprosić Wszystkich Studentów i Wszystkie Osoby zainteresowane na to niecodzienne seminarium międzynarodowe. Uczestnicy seminarium mogą otrzymać stosowne zaświadczenie potwierdzające w nim udział.

Czytaj więcej...

Aktywność naukowa jest drogą do wielu sukcesów. Cieszy fakt, że coraz więcej młodych naukowców podejmuje się trudu przygotowania i wydania kolejnej publikacji książkowej. Jest to wielka nadzieja na nowe kadry naukowców w Polsce, którzy w różnych dziedzinach nauki będą następcami obecnych szeregów kadr. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną serdeczną prośbę od znanej nam osoby, która przygotowuje do wydania monografię książkową na temat: ,,Patologie społeczne: dzieci, młodzieży, nieletnich i ich rodzin”. Uważam, iż jest to ciekawa a zarazem szeroka propozycja tematyczna i oferta dla młodych naukowców, którzy chcą podjąć się zmagań z piórem. Osobiście bardzo zachęcam Państwa do włączenia się w ten proces. Zapewniam jednocześnie, że Autorka jest nam dobrze znaną osobą, znamy też jej kompetencje, solidność, profesjonalizm, które stanowią pełną gwarancję co do przeprowadzenia całego procesu wydawniczego. Zatem proszę o zapoznanie się z niżej zamieszczoną ofertą i pozytywnym ustosunkowaniem się do niej.

Czytaj więcej...

Zasada praworządności oznacza, że organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Praworządność oznacza przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania. Jest to złożone pojęcie oznaczające rządy prawa, które można rozumieć dwojako: albo jako zasadę prawno-ustrojową, albo konkretny stan faktyczny. Praworządność jest podstawą legitymizacji systemu politycznego. Rządy sprawowane niezgodnie z prawem, lub sprawowane niezależnie od prawa nie mogą stanowić formy władzy. Praworządność ma zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo procesu politycznego, oraz wykluczać arbitralność decyzji, która realnie zagraża wolności obywateli. W europejskim systemie prawnym pojęcie praworządności jest najbardziej rozwinięte i zawiera takie idee jak równość, wolność sumienia, wyznania i poglądów, prawo do życia. Idea praworządności jest podstawową zasadą państwa prawnego, co potwierdza zapisanie jej w polskiej Konstytucji. Problematyka ta stanie się podstawą do refleksji naukowej podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro”, która odbędzie się 24 marca 2015 roku (wtorek), na którą Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program konferencji poniżej tekstu.

Czytaj więcej...

Tym razem jest to szczególna oferta bowiem kierowana jest wyłącznie do tych osób, które doskonale czują tematykę zapowiedzianą w tytule konferencji. Otóż Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz z grupą Doktorantów KUL organizują nadzwyczajną konferencję naukową na temat: „Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość”, która odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6, w godzinach od 10:00 – 16:00. Na program konferencji złożą się trzy części. Pierwsza część to sesja plenarna podczas której wystąpi trzech specjalistów (profesorów) z zakresu teologii, prawa i medycyny. Druga część to praca w trzech sekcjach tematycznych: filozoficzno-teologicznej (1); prawniczej (2) i medycznej (3). Pracami sekcji pokierują kolejni specjaliści z tych trzech dziedzin. Trzecia część konferencji to szeroko pojęta dyskusja Wszystkich uczestników trzech paneli. Do każdej sekcji przyjmiemy jedynie po 12 prelegentów, którzy jako pierwsi zgłoszą swój akces i ich tematyka będzie hermetycznie powiązana z tematyką konferencji i tematem danego panelu. W przypadku, gdy zgłoszony temat będzie odbiegał od tematyki konferencji czy panelu, takie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia tematu wystąpienia jest także przedłożenie tez wystąpienia – maksymalnie 5-6 tez w punktach. Zakwalifikowani prelegenci są zobowiązani do pełnego udziału w całej konferencji, czyli są zobowiązani do obecności we wszystkich pracach podczas trzech części konferencji.

Czytaj więcej...

Okres wiosny to budzenie się nie tylko przyrody, lecz budzenie się nowego potencjału naukowego. Wielu z nas aktywizuje się w wielu obszarach życia w tym także naukowego. Aktywność tę można łatwo zauważyć poprzez deklarację Państwa czynnego udziału w konferencjach, jakie przygotowujemy w najbliższym czasie. Mamy tu na uwadze konferencję dotyczącą praworządności i „otwartych ust”. Jako pierwsza konferencja a zarazem jako IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Praworządność: wczoraj, dziś i jutro” odbędzie się już w dniu  24 marca 2015 roku (wtorek). Na chwilę obecną swój czynny udział w tej konferencji zgłosiło – 147 prelegentów. Warto dodać, że ostateczny termin zgłoszeń na tę konferencję upływa z dniem 14 marca 2015 roku o godz. 24:00 (sobota). 

Z kolei w kwietniu jako III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Otwarte usta: wolność czy zadanie?” została zaplanowana także w Stalowej Woli, przy ul. Ofiar Katynia 6, na 14 kwietnia 2015 roku (wtorek). Na chwilę obecną swój czynny udział w tej konferencji zgłosiło – 33 prelegentów. Termin zgłoszeń na tę konferencję mija 04 kwietnia 2015 roku. Przypominamy, że obie konferencje odbędą się w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6. Chcemy zaznaczyć, że w ramach powyższych obu konferencji jest zaplanowanych sześć następujących paneli tematycznych: ogólny (1), filozoficzno-teologiczny (2), prawniczy (3), pedagogiczny (4), humanistyczny (5) i społeczny (6).

Czytaj więcej...

Wielu z nas często doświadcza prawdy rzeczywistości, iż teoria a praktyka, to dwie różne drogi. Można i pewno należy powiedzieć, że to także dwie różne rzeczywistości. Nie zawsze to, co jest teorią przybiera kształt praktyki, wymiaru autentyczności, codzienności. Pewno łatwiej jest nadać ramy teorii tego, co stanowi nasze życie codzienne. W dniu 12 marca br. (czwartek) – można powiedzieć – spotkały się dwa „światy” – teoria i praktyka. Otóż w godzinach wieczornych odbyło się w Stalowej Woli spotkanie Studentów z Panem Zdzisławem Błasiakiem – Sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (w stanie spoczynku) na temat: „Postępowanie sądowe: aspekty praktyczne”. Oprócz zagadnień czysto prawniczych wiele pytań stawianych przez Brać Studencką dotyczyło drogi życiowej i kariery Pana Sędziego. Organizator, czyli Katedra Pedagogiki Katolickiej, mając na względzie dobro przyszłych prawników, ceni sobie tego typu spotkania, dyskusje, seminaria czy konferencje. Jakby potwierdzeniem tej tezy jest także zaplanowana konferencja na temat praworządności w dniu 24 marca br. Dzisiejsze spotkanie potwierdziło tez, że istnieje potrzeba tego typu spotkać by młodzież mogła usłyszeć głos doświadczenia i przeszłości.

Czytaj więcej...

Wokół każdego z nas dzieje się wiele wydarzeń, dokonuje się wiele zmian, ale też występuje wiele zagrożeń. Jedne z nich dotyczą naszego życia fizycznego, inne duchowego a jeszcze inne spraw przyrody, otoczenia, czy może bardziej prozaicznych spraw. Każde z zagrożeń niesie ładunek negatywny, które dość często pozostawia po sobie znamię. Niewielu z nas przypuszczało, że u początku XXI wieku czyhać będzie na człowieka tyle różnorodnych zagrożeń. I co gorsze, wiele z nich zostało spreparowanych przez człowieka. Zatem wciąż aktualne pozostaje motto z powieści Zofii Nałkowskiej „Medaliony”, że „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. W tym krótkim stwierdzeniu została zamknięta prawda o latach okrucieństwa i barbarzyństwa, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ludzie, ale nadal słowa te posiadają swą aktualność. Nad taką rzeczywistością pochylali się w dniu 10 marca 2015 roku w Stalowej Woli ludzie nie tylko nauki, rozważając temat: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?”, pochodzący z wielu środowisk całej Polski. Panoramiczność przygotowanych i prezentowanych zagadnień stała się iście prawdziwą ucztą intelektualną, która każdego wzbogaciła o nowe spojrzenie w wielu obszarach życia człowieka. Nad podziw, głównie młodzi naukowy, zaprezentowali wysoką klasę warsztatu naukowego i kunszt wiedzy. (Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu)

Czytaj więcej...