Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj12
Wczoraj176
W ostatnim tygodniu694
W ostatnim miesiącu849
Wszystkich185769

VCNT - Visitorcounter

Jest wiele powodów w życiu człowieka, wspólnoty, konkretnej społeczności by razem świętować. Jeśli świętowanie jest wynikiem pozytywnych zdarzeń to dodatkowa radość i satysfakcja. W bieżącym roku w naszej Ojczyźnie mamy kilka okoliczności do świętowania na różnych płaszczyznach życia. Warto choćby wspomnieć 1050 rocznicę Chrztu Polski, czy Rok Solidarności Polsko Węgierskiej, czy też 100 – rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. W tym też roku przypada 25 lat współpracy Grupy Wyszehradziej, czyli kooperacji Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Jako Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli wraz z członkami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL zorganizowaliśmy na ten temat konferencje, spotkania i przygotowywana jest specjalna publikacja. Oprócz tej formy świętowania Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz z Samorządem Studenckim KUL „Pro Bono” oraz wspomnianym wyżej Kołem Naukowym organizuje w dniach 12-15 maja 2016 roku "Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli" w ramach programu którego została zaplanowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Grupa Wyszehradzka drogą do Wspólnoty Europejskiej - 25 lat razem”. Konferencja odbędzie się 13 maja br. w godzinach od 9:30 – 14:00. Do czynnego udziału zgłosiło się wielu prelegentów zarówno z Polski jak i z w/w państw – głównie młodzi naukowcy. Informujemy jednocześnie, że patronat honorowy nad EDKS objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Warszawie oraz wiele innych podmiotów z Polski i zza granicy. Cieszy nas fakt, że Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli wpisują się merytorycznie i duchowo w rocznice przeżywane w tym roku w Polsce i innych krajach reprezentowanych przez naszych Gości. (Program szczegółowy konferencji jest już zamieszczony poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

„Straciłem wszystko, na czym budowałem życie: moją partnerkę i dwójkę moich dzieci. (…) Mieszkałem wtedy już niemal 25 lat w Niemczech: przez ten czas straciłem wiarę, przestałem przystępować do sakramentów. (…) byłem na dnie. Głębiej już nie mogłem się zapaść. Wokół – czarny, przepastny krater bez cienia nadziei” – to tylko część wyznania młodego człowieka, którego życie stoczyło się po równi pochyłej. Jakże trudno w takich sytuacjach odnaleźć siebie, odnaleźć drogę, sens i cel własnego życia. Bywa, że nie ma już powrotów, bo brak siły, a po drodze zgubiona nadzieja. Na pewno znasz i ty kogoś, kogo dotknęły kiedyś podobne problemy. Osobiste tragedie, rodzinne zawirowania czy ciężkie choroby, które sprawiają, że powoli traci się nadzieję i pogrąża w rozpaczy. Takie wydarzenia często są przyczyną kolejnych, jeszcze boleśniejszych upadków... Ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić ze swoją trudną sytuacją, szukają pocieszenia w alkoholu, narkotykach, hazardzie, raniąc coraz bardziej siebie i swoich bliskich. Zamiast pocieszenia znajdują tylko jeszcze bardziej dotkliwy ból. Kto wie – a może i Twoje serce trapią podobne zmartwienia, na które nie możesz znaleźć lekarstwa?

Czytaj więcej...

Nie do podważenia jest teza, że najważniejszą komórką społeczną jest rodzina. I chociaż spotykamy sytuacje, osoby, które za wszelką cenę chcą podważyć tę prawdę to jednak mimo wielorakich działań prawda ta pozostaje niezmienną. Bez tej fundamentalnej komórki społecznej inne nie miały by racji bytu, nie mogły by zaistnieć. Zarówno od strony biblijnej jak i wielu innych nauk, rodzina postrzegana jest jako wspólnota ludzka najważniejsza i mająca swój cel i zadanie. Na przestrzeni historii rodzina odczytywana była w różnym ujęciu czy aspekcie, stąd zmieniały się akcenty jej wizerunku. Jedno jest wciąż niezmienne, iż jest to stworzenie Boga które wybrane i obdarzone zostało specjalnym powołaniem mającym nadzwyczajną godność i miejsce wśród wszelkich stworzeń. Tak należy postrzegać rodzinę, która dla każdego z nas była lub wciąż jest środowiskiem bytowania i jestestwa. Kształt naszego życia i to wszystko co go tworzy w znacznej mierze wykształciło się w środowisku rodzinnym. Nie bez znaczenia tak wiele napotyka ona zagrożeń, bowiem stanowi rację bytu o wielu wartościach. Kolejny już raz Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „Rodzina jako wspólnota”. To naukowe wydarzenie jest zaplanowane na 10 maja 2016 roku (wtorek) w godzinach od 9:30 do 15:00 w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6 – pok. 105 I piętro. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką serdecznie zapraszamy.  Szczegółowy program konferencji poniżej tekstu.

Czytaj więcej...

Polak - Węgier: dwa Bratanki. Trudno jest określić od kiedy to słynne powiedzenie jest powtarzane zarówno przez Polaków jak i przez Węgrów. Być może znawcy historii obu Narodów są wtajemniczeni w powstanie tego dobrze znanego powiedzenia. Niezależnie od epoki czasu spotkać go można też w literaturze historycznej, która nawiązuje do tej maksymy. Nie jest to kwestią bez znaczenia. Bowiem oba Narody zawsze były bliskie siebie, wiele ich łączyło. A w trudnych sytuacjach śpieszyli sobie ze wzajemną pomocą. I można by snuć różne teorie wyjaśniające ten stan rzeczy. Jest faktem, że zawsze Węgrzy i Polacy byli blisko siebie. Bo jak nie przyjąć takiej tezy przywołując długą listę wspólnych męczenników, rządców, świętych. Tu nie ma miejsca na polemikę, na spieranie się o zasadność tak postawionej tezy, a jest tylko miejsce na podkreślenie, że te dwa kraje niczym Bratanki żyją w zgodzie i w duchu jedności. Słynna więc maksyma obrazująca przyjaźń polsko-węgierską, która rzekomo powstała, zdaniem polskiego historyka literatury Juliana Krzyżanowskiego, w 1772 roku po zakończeniu Konfederacji Barskiej ma w pełni rację bytu. Dla potwierdzenia takowej tezy, maksymy w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL wraz ze Studentami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego "Nowoczesne Kształcenie" KUL w Stalowej Woli zorganizowała kolejną konferencję naukową na temat: „Polska – Węgry. Wspólne dziedzictwo”. (Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu).

Czytaj więcej...

Europa potrzebuje nowego zaczynu intelektualnego i duchowego, zdolnego ukazywać wzorce życia opartego na dyscyplinie, zaangażowaniu i poświęceniu, prostego w słusznych dążeniach, szczerego w ich realizacji przejrzystego w sposobie postępowania. Konieczna jest nowa odwaga myślenia, która musi być wolna i twórcza, gotowa odpowiadać w perspektywie wiary na pytania i wyzwania, jakie stawia życie, aby jasno ukazywać ostateczne prawdy o człowieku. Przykładem budowania owej jedności, przyjaźni to zaprzyjaźnione od wieków dwa kraje: Polska i Węgry. Nie ma chyba wśród narodów świata podobnego przykładu przyjaźni we wspólnej wielowiekowej historii. To zupełny ewenement. Naród polski i węgierski począwszy od powstania państwowości trwają nieprzerwanie we wzajemnej współpracy, przyjaźni, a wspólni bohaterowie naznaczają chlubnie historię tych dwóch Narodów. Nic więc dziwnego, że Stanisław Worcell tak pięknie wyraził tę wspólnotę w słowach: „Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi splatały się, i zrastały niewidocznie. Stąd i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia”. To piękne dziedzictwo nie może pozostać bez kontynuacji przez obecne pokolenie. Stąd też Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli mając na względzie ogłoszony Rok 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej organizuje w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Stalowej Woli Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: "Polska – Węgry. Wspólne dziedzictwo”. Dokładny jej program zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

Rozwój nauki, techniki, myśli nowatorskiej u początku XXI wieku przybrał tempo wprost nie do wyobrażenia. Niemal na każdym odcinku życia pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie, opracowania, które jeszcze do niedawna były marzeniem, pragnieniem. Dziś w wielu sytuacjach są to fakty, które przybrały postać zupełnego realizmu. Nie jest więc łatwo podążać za nowymi osiągnięciami nauki czy badań. Pomimo organizowanych dyskusji, seminariów, sesji, konferencji wciąż stajemy przed pewnymi faktami stanowiącymi novum. Cennym więc jest podejmowanie dyskusji nad powyższymi zagadnieniami, które przynajmniej w części jest możliwość ich rozpoznania. Katedra Pedagogiki Katolickiej wraz ze Studentami Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli od paru już lat podejmuje wiele działań, aby nie tylko sobie samym lecz innym ośrodkom pomóc w bliższym poznaniu nowych rozwiązań, propozycji, sugestii. Jedną z takich form to organizowanie konferencji, zaś drugą formą jest udział w konferencjach i to nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Otóż w dniu 23 kwietnia 2016 roku przedstawicieli Katedry i studentów wzięli czynny udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej w Lewoczy na temat: „Aktualność badań naukowych w XXI wieku”. Głównym organizatorem konferencji był Instytut Juraja Páleša w Lewoči (Słowacja). (Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Koniecznie należy przeczytać !!!!

W związku z tym, że wiele zgłoszeń przesłanych przez państwa na najbliższe konferencje zostało utraconych, informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłaszania się na konferencje zarówno na 26 kwietnia jak i na 10 i 13 maja. Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem bardzo prosimy o przesłanie poprzez stronę internetową czyli www.pedkat.pl (zakładka Konferencje" swego zgłoszenia. Proszone są osoby także te, które do 12 maja takie zgłoszenia wysłały o ponowne ich przesłanie. Jeśli więc ktoś chciałby przesłać swoją kartę zgłoszenia prosimy o w miarę szybkie dokonanie tej czynności. Przypominamy, że najbliższa konferencja odbędzie się już 26 kwietnia 2016 roku (wtorek). Oczekujemy na Państwa. Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo, z tej racji, że w najbliższej konferencji tj w dniu 26 kwietnia br. swój udział potwierdziła Pani prof. Adrienne Kormendy - Konsul Generalny Węgier w Polsce, prosimy uczestników tej konferencji o punktualne przybycie czyli na godz. 10:00. Chcemy przez obecność Wszystkich uczestników konferencji uszanować naszego Gościa a jednocześnie mieć okazję do wysłuchania refleksji wieloletniego dyplomaty, naukowca, profesora i Przyjaciela Polski. Wierzę głęboko, że okażemy zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji. Można będzie postawić Pani Konsul pytania dotyczące tematyki zarysowanej w tytule konferencji.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, Bardzo ważna informacja,

W dniu 12 marca 2016 roku o godz. 12:30 (wtorek) mieliśmy awarię komputera w wyniku której utraciliśmy wszystkie dane, czyli zgłoszenia na konferencje (26.04; 10.05; 13.05) przesłane do chwili wystąpienia awarii oraz artykuły do najbliższych publikacji m.in. nt. praworządności oraz tekstów do naszych czasopism: „Pedagogika Katolicka” i „Pedagogia Ojcostwa”. Monografia na temat zagrożeń jest już w druku więc tekstów do tej książki nie należy już przysyłać. W związku z atakiem hakerów bardzo serdecznie prosimy wszystkie osoby, które do dnia 12 marca br. do godz. 12.30 przesłały nam zarówno materiały czy zgłoszenia na konferencję o ponowne przesłanie na dotychczasowy adres mailowy, czyli Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Możemy jedynie w ten sposób odtworzyć przy Państwa pomocy bazę ze zgromadzonymi materiałami. Przepraszamy za te trudności. Niestety hakerzy nie znoszą pewnych działań - szczególnie prowadzonych w duchu katolickim.

Czytaj więcej...

Można patrzeć i nie widzieć, można mieć usta otwarte i nie mówić, można mieć głowę i nie myśleć, można mieć duszę i się nie zbawić, można… I tak niemal w nieskończoność możemy wymienić zależności, które albo zafunkcjonują, albo nie. Przywołując usta czy oczy mamy na uwadze przede wszystkim nasze zmysły, które odgrywają wielką, istotną rolę w życiu każdego człowieka. Nie zawsze jednak człowiek należycie je wykorzystuje. Bywa też, że mimo dobrej woli, nie zawsze jesteśmy w stanie je właściwie wykorzystać bądź sami nie doceniamy ich roli. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w Stalowej Woli w dniu 19 kwietnia 2016 roku na temat: „Otwarte usta: wolność słowa i człowieka”, stała się okazją do zgłębienia refleksji na ten temat. Ponad 80 prelegentów zarówno w sesji plenarnej jak i w sekcjach tematycznych podjęło swoistą dyskusję na jakże ważny temat ukazywany w różnych aspektach. Ta wielka uczta myśli, refleksji, dyskusji poprowadziła uczestników spotkania do wielu odkrywczych wniosków i ukazała potrzebę pochylania się nad kwestiami wolności słowa i człowieka. Młodzi adepci stanęli z pasją do tematu przygotowując na wysokim poziomie merytorycznym tematy, które stanowiły kompendium wiedzy na wyznaczony temat. (Fotogaleria z konferencji poniżej tekstu).

Czytaj więcej...

Wiosenny czas napełnia każdego nowym optymizmem inspiracją do podejmowania nowych wyzwań, kreowania nowych zadań i pomysłów. Życie w bezczynności jest przyśpieszonym umieraniem nie tylko fizycznym, ale obejmujących aktywność, pomysłowość, kreatywność. Wiele z nas doświadczyło różnych form budowania jedności poprzez spotkania, wyjazdy, szkolenia czy kursy integracyjne. Nie bez powodu przyjęło się ostatnio powiedzenie, że razem można więcej. Sam fakt krótkiego doświadczenia bycia w nowym środowisku powoduje dodatkową refleksję nad wieloma sprawami. W myśl choćby tej prostej zasady grupa studentów KUL ze Stalowej Woli w dniu 16 kwietnia br w godzinach porannych udała się do Warszawy, by zaczerpnąć nieco innego oddechu codzienności. Udając się do celu w programie wyjazdu było nie tylko zwiedzanie Stolicy, ale pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego czy też udział w spektaklu w Teatrze Powszechnym zatytułowanym „Szczury”. Swoją wizytę w Stolicy rozpoczęliśmy od spotkania z absolwentami naszej Alma Mater. Następnie udaliśmy się do Szkoły Głównej Handlowej po czym udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...