• 01-Uhorna.jpg
  • 02-Procesja - Resko - 02.07.2019.jpg
  • 03-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 04-Nalepkovo-28.07.2019.jpg
  • 05-Poswiecenie Krzyza  - daru ze Słowacji.jpg
  • 06-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 07-Resko - procesja parafialna.jpg
  • 08-Wizyta rodzinna w Garczegorzu.jpg

Nasz ŚwiętySzanowni Państwo! Zbliżamy się do jednej z bardzo ważnych rocznic jaką będziemy obchodzić w 2020 roku. Wielu z Państwa zapewne już wie, że będzie to 100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tego względu już dziś wiele instytucji, uczelni, stowarzyszeń nie tylko kościelnych przygotowuje specjalny program, aby w ten sposób podkreślić, uczcić, ale i Bogu podziękować za nieoceniony dar Osoby Wielkiego Papieża Polaka – Jana Pawła II. Również i my – jako Redakcja Pedagogiki Katolickiej – przygotowujemy wraz z innymi jednostkami – głównie uczelniami, w tym między innymi Tarnopolskim Państwowym Uniwersytetem Medycznym im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu specjalny projekt polegający na przygotowaniu i wydaniu okolicznościowej księgi poświęconej refleksji, wspomnieniom, nauczaniu Jana Pawła II. Chcemy by w tej publikacji znalazły się treści powiązane z Osobą Wielkiego Papieża. Publikacja będzie mieć tytuł: „SIGNUM TEMPORIS” i będzie liczyć 100 tekstów. Oczywiście nie muszą to być tylko typowe teksty naukowe. O przyjęciu tekstu decydować będzie kolejność przesłania i jego merytoryczność.

Mądrość siłąNiby to oczywiste i banalne, ale warto powtórzyć, że wiedza ma niewiele wspólnego z mądrością. Mądrość jest potrzebna zarówno w życiu prywatnym jaki publicznym. Pojęciami jakie są nagminnie mylone są wiedza, inteligencja oraz mądrość. Dla wielu osób te pojęcia funkcjonują jako jedno pojęcie. Jest to, jednak rozumienie tych pojęć w sposób potoczny. Oczywiście zdobywanie doświadczenia życiowego jest tu ważne i nie przypadkiem przez wiele stuleci ceniono ludzi starszych nie dlatego po prostu, że byli starsi, ale dlatego że na ogół byli mądrzejsi. Teraz, w czasach wiedzy, bardziej cenieni są młodzi, bo uważa się, zapewne słusznie, że lepiej potrafią wykorzystać postępy wiedzy. Osoba, która posiada bardzo dużo informacji, czyli wiedzę nie musi wcale być mądra. Wynika to z tego, że wiedza nie musi być w żadnym stopniu związana z praktyką. Innymi słowy ktoś kto posiada wiedzę może jedynie posiadać wiedzę teoretyczną. Mądrość opiera się, zaś na doświadczeniu, które wymaga praktycznego weryfikowania różnych sytuacji i informacji. Osoba mądra może natomiast nie posiadać wiedzy, a jej mądrość może wynikać jedynie z licznych doświadczeń, choćby życiowych, z którymi miała do czynienia.

WolnośćWolność jest wyjątkowo wzniosłym i szeroko rozumianym ideałem. Możemy przecież mówić o wolności osobistej, praktyk religijnych, czy też wolności pisania głupot na portalach społecznościowych. Współcześnie postrzegamy ją jako coś zupełnie naturalnego i stale rozszerzamy jej granice. Wolność nie zawsze jednak przychodziła łatwo. Na przestrzeni wieków wielu ludzi przelewało krew i oddawało życie w jej obronie. Czy wolność warta jest najwyższych poświęceń? Opinie na ten temat są mocno podzielone. Wielokrotnie wolność określamy mianem dobra, które umożliwia korzystanie z innych dóbr. Zagadnienie wolności jest przedmiotem wielu polemik, dyskusji, komentarzy, poezji. Tym razem Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli i Fundacja Campus w Stalowej Woli organizują w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) w Hotelu „Sezam” Stalowej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 51. Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: „Wolność – szczęście czy tragedia?”. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30. Ostateczny termin zgłoszeń udziału w konferencji mija 12 grudnia 2019 roku o godz.24:00.

ZakZapewne większość z czytelników doskonale zna tekst „Satyrę na leniwych chłopów” anonimowego artysty z II połowy XV wieku. Osadzając niniejszy wiersz w dzisiejszych realiach można by odnieść do wielu zawodów czy grup społecznych. Ponieważ bliska jest mi problematyka akademicka, stąd pomyślałem stawiając pytanie: na ile treść owej satyry wpisuje się w rzeczywistość akademicką w polskiej rzeczywistości. Czy można postawić tezę, że owa satyra z pewnością nie jest pozbawiona realizmu w kontekście rzeczywistości akademickiej. Taki wniosek wynika z mojej wieloletniej obserwacji świata nauki, w którym dane mi było funkcjonować i pracować na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Jako dość wnikliwy, analityczny obserwator faktów, zdarzeń, procesów ludzkich, doszedłem do dość – według mojej oceny – oryginalnych, aczkolwiek wydaje mi się prawdziwych wniosków. Wielokrotnie wobec pracowników nauki i studentów powtarzam realistyczną tezę, że w społeczeństwie – tym razem także naukowym – można i wręcz należy wyróżnić trzy kategorie wykładowców. Pierwsza kategoria cechuje się tym, że na myśl o zajęciach są już zmęczeni. Ci chętnie by udali się na wakacje, urlop, a przynajmniej na krótki wypoczynek. Na tych nie można liczyć, są dość wyrachowani, zmęczeniu, znużeni, zrezygnowani.

Oto oni„Prószy śnieg płatkami, smutno, gdy jesteśmy w duszy sami. Smutniej jeszcze, gdy trzeba iść drogą i nie widzieć prócz nieba nikogo. A najsmutniej, gdy droga daleka i nikt na końcu, prócz Boga, na nas nie czeka”. Ale jest nadzieja, że na tej drodze spotkamy kogoś, kogo Bóg w swoim imieniu nam postawił. Mędrcy powiadają, że samotność zaczyna się z chwilą, gdy człowiek nie ma osoby, której mógłby wyświadczyć dobro z potrzeby serca. Czy rzeczywiście tak jest? Czy krocząc przez życie każdego dnia nie spotykamy osoby będącej w jakiejś potrzebie? Czas jaki teraz przeżywamy jednznacznie udowadnia nam, jak wiele wokół nas jest potrzebujących. W takim też duchu w dniu 26 listopada 2019 roku w Stalowej Woli uczestnicy Międzynarodowej Konferencji naukowej poświęconej samotności i osamotnieniu pochylali się nad jej walorami, przyczynami, skutkami. Konferencja zgromadziła prelegentów z 12 uczelni w tym ze Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski.

Brońcie krzyżaW ostatnich miesiącach w niektórych polskich szkołach dochodzi do usuwania wiszących tam krzyży. Dzieje się tak mimo, że polska Konstytucja wyraża wdzięczność za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu, a prawo oświatowe nakazuje, aby system wychowania i nauczania respektował wartości chrześcijańskie. Do Ordo Iuris zwracają się rodzice z różnych miejscowości w Polsce, zaniepokojeni eliminacją krzyży z przestrzeni szkolnej lub z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej sposobu postępowania w celu zawieszenia krzyża w szkole ich dzieci. W związku z tym Instytut przygotował opinię prawną w sprawie ekspozycji symboli chrześcijańskich w placówce oświatowej. Proces eliminowania z polskich szkół krzyży i odniesień do chrześcijaństwa jest kontynuowany w nowym roku szkolnym. Świadczą o tym kierowane przez rodziców do Instytutu Ordo Iuris prośby o pomoc. Przeważnie dotyczą one jednej z dwóch sytuacji – albo w trakcie wakacji krzyże z sal szkolnych zostały usunięte, albo w szkole do tej pory nie było symboli religijnych, a rodzice chcą, aby zostały w niej umieszczone.

Czy jesteś samotny czy osamotnionySamotność to nie to samo co osamotnienie. Podczas gdy pierwsze pojęcie związane jest zwykle z wolnym wyborem (np. powołanie do życia w samotności), drugie wiąże się raczej z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez innych, np. tych, którzy daną osobę z różnych powodów opuścili, stąd czuje się ona osamotniona. W ten sposób pojęcie osamotnienia nabiera znaczenia negatywnego. Oba terminy należy odróżnić od sytuacji, w której robię coś sam. Mogę zatem być osamotniony, ale nie czuć się samotnym. Mogę nie być samotny, ale robić coś sam. Już Seneka mawiał, że samotność może być lekarstwem na przebywanie z ludźmi i odwrotnie: przebywanie z ludźmi może być lekarstwem na samotność. Dane socjologiczne wykazują dynamiczny wzrost liczby tzw. singli, czyli ludzi żyjących z różnych powodów samotnie. Ciekawy jest fakt, że wielu młodych ludzi wybiera samotność jako styl życia. Jest on więc związany w pewnym sensie z jakąś filozofią, ze strategią życia. Jak więc widać, zagadnienie to jest zagadnieniem żywym, aktualnym i poniekąd rozwijającym się. Biorąc pod uwagę powyższe Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli wraz z Fundacją Campus w Stalowej Woli organizują w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) od godz. 9:30 w Stalowej Woli Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: Samotność czy osamotnienie? Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 22 listopada 2019 roku o godz.24:00.

Jesienny klimatW piękne jesienne dni październikowe odbywa się wiele różnych interesujących spotkań, debat, dyskusji i wydarzeń. Takowe zapewne spotkamy w przestrzeni życia społecznego, politycznego, akademickiego itp. Tym razem na spacer wyszły ze sobą mądrość i głupota. Mądrość upatrywała sobie piękna u spacerujących osób, głównie u ludzi pokornych, pracowitych, służebnych, bo wiedziała, że tylko tacy uszanują jej wartość, tylko ci, w swoim życiu zaproszą ją do siebie. Uważała, że ci zrozumieją też, że bez niej życie jest wielkim nieporozumieniem. Głupota zaś szukała ludzi płytkich, szalonych, karierowiczów, nadętych, z posadą, zarozumiałych, wiedząc, że próżniactwo jest najlepszym jej siedliskiem. Świadoma była, że takim towarzyszy bufonada, zarozumiałość, subrealne mniemanie o sobie, a z drugiej strony zwyczajna mizerność, nihilizm. Początkowo mądrość i głupota spacerując razem po alejkach parku, na łonie natury, nieco inaczej reagowały na otaczającą ich rzeczywistość. Mądrość wyrażała zachwyt, uznanie dla Stwórcy, podziw dla piękna i tego co dobre i szlachetne. Napełniała się coraz większą radością. Głupota widząc piękno dumała nad jego zniszczeniem, unicestwieniem. Nie mogła znieść, że to wszystko jest poza nią. Mądrość zatroskana, zapracowana starała się scalać w jedno resztki istniejącego dobra i piękna. Głupota niczym spasłe cielę toczyła się powoli dopatrując się w każdym elemencie mądrości czegoś co by stanowiło podstawę iokazję do zarzutu, zniszczenia, oszczerstwa, pomnożenia swej głupoty.