Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj25
Wczoraj120
W ostatnim tygodniu291
W ostatnim miesiącu1292
Wszystkich172292

VCNT - Visitorcounter

Przed paroma dniami otrzymałem od bliskiej mi osoby, prof. W.G. „Leksykon socjologii moralności” wydanego w ostatnim czasie. Dzieło liczące ponad 970 stron, wydane w pięknej szacie graficznej wzbudza podziw i uznanie dla wydawcy. Przekazując mi ową pozycję mój znajomy zachęcił mnie do zapoznania się z hasłem zamieszczonym w nim jego autorstwa. Tak też uczyniłem. Po powrocie do domu oddałem się wnikliwie lekturze tekstu liczącego niemal osiem stron napisanego małą czcionką. Sam tytuł hasła sugerował odniesienie merytoryczne w dość wąską dziedzinę życia i niekoniecznie mi bliską z racji na moje zainteresowania. Jednak było to złudne i dość chybione przypuszczenie. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się z treścią tekstu przekonałem się, że autor bardzo trafnie na przykładzie kilku zjawisk społecznych ukazuje dość powszechną praktykę tzw. „tchórzostwa moralnego”, występującego w wielu środowiskach. Niby termin, określenie dość zrozumiałe, a jednak dopiero przy głębszej analizie możemy w pełni zrozumieć jego sens i znaczenie. Przyznam, że nie często spotyka się takie ujęcie problemu, przedstawione z jednej strony językiem naukowym a z drugiej strony w pełni komunikatywnym i zapewne zrozumiałym dla każdego.

Czytaj więcej...

Od kilku miesięcy w mediach przewija się temat uchodźców przedstawiany w bardzo różny sposób. W głównej mierze jest to zależne od autora tekstu, jego poglądu, który na swój sposób zauważa, przedstawia, ocenia, proponuje jakieś rozwiązanie. Spotykamy się więc z różnymi obrazami tej sytuacji, która w pewnym stopniu budzi u każdego z nas niepokój. Jako Redakcja PK otrzymujemy na ten temat pocztą elektroniczną i tradycyjną wiele informacji m.in. z prośbą o opublikowanie ich na naszej stronie internetowej. Ze względu na fakt, iż prowadzona przez nas strona ma określony charakter merytoryczny nie zawsze podejmujemy otrzymaną prośbę w formie opublikowania tekstu. Tym razem tekst jaki do nas dotarł ukazuje pewne niebezpieczne zjawisko związane z uchodźcami. Postanowiliśmy więc zamieścić go do wiadomości Państwa, szczególnie dla osób planujących wyjazdy za granicę. Z treści przesłanego listu jasno wynika słuszny niepokój mieszkańców, który rodzi się na bazie zachowań ludzi przybyłych do Europy jako emigranci. Zapewne analiza lektury tekstu nie może pozostawić postawy obojętności, a wręcz przeciwnie. Otrzymany więc w dniu dzisiejszym tekst zamieszczamy poniżej dla zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Doktoranci!!!

Chciałbym zaprosić Was do wzięcia udziału w inicjatywie powstania monografii naukowej z zakresu nauk o polityce, w której autorami poszczególnych rozdziałów będą doktoranci – uczestnicy studiów III stopnia (nauki o polityce, wszystkie roczniki). Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie doktorantom możliwości publikacji własnych artykułów badawczych lub przeglądowych w formie zwartej tematycznie monografii naukowej z zakresu szeroko pojętego „świata polityki”. Owocem współpracy doktorantów będzie monografia naukowa pt. „Wieloaspektowość prowadzonych badań kluczem do rozwoju nauk o polityce”. Cele szczegółowe inicjatywy to: integracja naukowa środowiska doktorantów-politologów w ramach wspólnego projektu, wskazanie na potrzebę rozwoju badań politologicznych wśród młodych naukowców, możliwość wzbogacenia własnego dorobku naukowego poprzez publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej, publikacja badań i analiz w monografii punktowanej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej...

Postaram się po krótce przybliżyć normy postępowania w pracy urzędnika w aspekcie wyżej wymienionych zasad społecznych. Na wstępie prowadzonych dywagacji należy zaznaczyć, że każdy urzędnik jest zobligowany do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z prawem i w granicach obowiązującego prawa, co w wielkim uproszczeniu można zdefiniować jako konieczność wykonywania wszelkich czynności w sposób nie naruszający żadnych obowiązujących przepisów prawa oraz nie wykraczanie poza swoje kompetencje przyznane na podstawie przepisów prawa stanowionego. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków nadanych urzędnikom przez organ ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej zawarty jest w ustawach: o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Wskazane są w nich obowiązki urzędnika takie jak między innymi wyrażona w ogólnej definicji dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Dodatkowo w poszczególnych jednostkach administracji publicznej obowiązują wewnętrzne regulaminy określające zasady współpracy, savoir vivre lub dres kodu, które to nie są objęte w/w aktami normatywnymi wyższego rzędu.Rzeczone przepisy wewnętrzne regulują zasady pożądanego zachowania się pracowników urzędów zarówno w pracy jak również poza nią. Szczególny nacisk kładziony jest na zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich zarówno w stosunku do współpracowników jak i petentów.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo! Kilkakrotnie na tej stronie informowaliśmy o powołanej do istnienia Międzynarodowej Radzie Naukowej Pedagogów Katolickich w Ružomberku. W dniu 27 października 2015 roku odbyło się kolejne Zwyczajne Posiedzenie Rady zaś 24 listopada 2015 roku odbył się Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Pedagogiki Katolickiej zorganizowany przez MRNPK. Podczas tych wydarzeń jak również podczas organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej konferencji naukowych informowaliśmy o możliwości czynnego włączenia się w działalność Rady. Po ostatnich spotkaniach zostały opracowane bardziej szczegółowe kryteria przyjęcia kandydatów na członków wspierających Rady, którzy by po okresie potwierdzającym autentyczność zaangażowania się w sprawy pedagogiki katolickiej w wymiarze naukowym, zawodowym i publicystycznym, mogliby być w przyszłości włączeni do grona członków zwyczajnych. Zatem osoby zainteresowane uczestnictwem w tym gremium mogą do 28 lutego 2016 roku składać odpowiednie dokumenty (o czym niżej mowa) i przesyłać je w formie papierowej na adres: Katedra Pedagogiki Katolickiej, ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola. Osoby zainteresowane proszone są o napisanie do nas maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i wówczas prześlemy zwrotnie druki do wypełnienia.

Czytaj więcej...

Discussions at the recent World Congress for Catholic Education confirm what has been the context within the United States of America for the past twenty years, that is that the recruitment, formation and retention of Catholic educators is a priority (Canavan, 2001; Manno, 1985; Schuttloffel, 2014). Additionally, the requisite qualities for the Catholic educator to carry out their mandate have been addressed by educational scholars (Ozar, L. & Weitzel-O’Neill, P., 2012; Miller, 2005; Jacobs, 1996; Ciriello, 1996). The core issue that remains is the ability to take one’s Catholicity as a person of faith, and integrate that faith into professional teaching practice. This personal witness to the faith is a key to institutional Catholic identity and is the goal of numerous teacher preparation programs within various colleges and universities. First it is important to clarify a main point about American schooling. Schools are considered local entities. Government schools are subject to districts and districts are subject to their individual state. There is not a federal system of education in the United States. Catholic schools are traditionally organized by the local parish, or the diocese or a religious congregation. Our Catholic schools receive not government funding, but are subject to the government’s regulations regarding educator preparation and licensure. Because Catholic schools have been considered academically superior in most states, and since there is no financial supprt, Catholic schools have a considerable degree of freedom.

Czytaj więcej...

Zmiany w polskim społeczeństwie dokonujące się pod wpływem wielu zjawisk i zdarzeń obligują nas do podejmowania konkretnych działań. Nie możemy pozostać bierni wobec rodzących się wyzwań na wielu odcinkach codziennego życia. Wciąż wielkim zadaniem pozostaje kwestia troski o edukację i wychowanie młodego pokolenia w duchu katolickim. Napływają nowe sygnały od „władców” tego świata, że sfera tradycyjnych wartości nie wszystkim służy, stąd pojawiają się pewne działania niemal z pogranicza satanizmu. Nie możemy więc trwać w bezczynności. Nie możemy bazować na pozorach, udawaniu, że coś robimy a w konsekwencji pozostawiamy rzeczywistość tym, którzy z dziedzictwa chrześcijańskiego chcą uczynić jedynie legendę. W odpowiedzi na to w dniu 19 stycznia 2016 roku w Vac (Węgry) odbyło się kolejne spotkanie członków Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele pięciu krajów. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Komisja Europejska wszczęła „procedurę ochrony praworządności” w Polsce! Tak więc stało się! Suwerenność Polski została zakwestionowana! Przed dwoma tygodniami pisaliśmy do Was, aby przestrzec przed skandalicznymi planami urzędników Unii Europejskiej, głoszących tezy, jakoby zagrażał nam zamach stanu i kwestionujących wynik ostatnich wyborów parlamentarnych. Czyż te słowa nie brzmią absurdalnie?! Martin Schulz – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ten sam, który niedawno groził Polsce użyciem siły, jeśli nie przyjmiemy wymuszonej przez Unię liczby nielegalnych imigrantów – doprowadził do tego, że sytuacja w Polsce stała się przedmiotem debaty PE. Z kolei Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, ogłosił, że Polska zostanie poddana unijnej kontroli... To wszystko spotkało się oczywiście z ogromnym aplauzem liberalno-lewicowej opozycji. Politycy, a nawet dziennikarze, od dłuższego już czasu wręcz prześcigają się w donoszeniu na własny kraj za granicą, swoje prywatne i partyjne interesy przedkładając nad godność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny. Polacy jednak, pomimo brutalnych nacisków z zewnątrz i zmasowanej propagandy, zachowują trzeźwość umysłu. Dowodem na to już 60 000 podpisów pod listem protestacyjnym w obronie suwerenności naszego kraju.

Czytaj więcej...

Jak zapewne wielu z nas wie, w tym roku przypada 1050. rocznica chrztu Polski. Wprawdzie główne uroczystości odbędą się dopiero między 14 a 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, to już dziś warto pochylić się nad tym zagadnieniem. Celem wspomnianych uroczystości rocznicowej będzie przypomnienie roli, jaką chrześcijaństwo odegrało w historii Polski oraz Europy, a towarzyszyć im ma szereg wydarzeń historycznych oraz kulturalnych. Warto choćby dla pewnej zasady historycznej przypomnieć, że chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Przyjmuje się, że ten proces trwał do początku XIII wieku, a według niektórych źródeł nawet do XVII wieku. Na przełomie wieku X-XI rozpoczęto budowę kościelnej organizacji. Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. Został nim Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań. W kolejnych latach budowano katedry i świątynie oraz organizowano hierarchię kościelną. Proces ten był jednak rozłożony w czasie. Ostateczne zakorzenienie się wiary chrześcijańskiej i wyparcie dawnych praktyk dokonało się dopiero między XIII a XVII wieku. Samo przyjęcie chrześcijaństwa miało od początku olbrzymie znaczenie dla Polski. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały kraj Piastów z innymi chrześcijańskimi krajami Europy. Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez Niemcy lub inne państwo. Mieszko umocnił także swoją władzę. Stał się Pomazańcem Bożym, któremu poddani nie mogli się buntować, gdyż każde takie wystąpienie uważano za grzech.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielu dyskusji, polemik na tematy bieżące jakie się dokonują na naszych oczach. I bardzo dobrze, że toczy się dyskusja, że trwają rozmowy, spotkania, polemiki. Gorzej, gdyby zaniechano rozmów czy dyskusji i wszyscy zaczęli by milczeć. Oczywiście warunkiem podstawowym każdej dyskusji jest jej merytoryczność, dobra wola, otwartość, powaga. Jak się okazuje, w ostatnich tygodniach jesteśmy jako Polacy „bombardowani” różnymi listami, upomnieniami, apelami, protestami i coraz częściej zagranicznymi. A to jakiś polityk, a to jakaś grupa dziennikarzy, a to jakiś działacz społeczny, protestuje, apeluje. Te działania powodują też, że wielu z Państwa pisze i do nas listy, dzwoni, wyrażając oburzenie, że ktoś zewnątrz ingeruje w naszą Ojczyznę, podkreślając przy tym, że mamy wolność, że ktoś z zewnątrz chce nam tę wolność ograniczać. Jeśli do tej pory nikt nie krzyczał, apelował – a działy się rzeczy o wiele gorsze – skąd nagle taka reakcja? Czyżby to najemnicy?, barbarzyńcy?, terroryści chcą ingerować w nasze polskie sprawy? Czy musi wszystko pozostać w takim kształcie jak ktoś sobie poza Polską zaplanował, wyreżyserował? Żadną miarą. A przecież było wiele spraw, rzeczy niegodnych. Wielu z Państwa wprost dzwoniąc czy pisząc do nas prosi o stosowne działania. By nie pozostać głuchym na Państwa apele i prośby, chcemy jako nasze stanowisko i nasz apel wyrazić solidarność ze słowami Ks. Bpa Meringa skierowanymi do Pana Schulza. Tekst zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...