Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

Dzisiaj56
Wczoraj97
W ostatnim tygodniu153
W ostatnim miesiącu153
Wszystkich90716

VCNT - Visitorcounter

Powoli zbliżamy się do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego 2014/2015. Wielu z nas zapewne podejmie nowe wyzwania, obowiązki, zadania czy plany naukowe. Idąc zwyczajem roku ubiegłego chcemy Państwa poinformować, iż od 01.10.2014 do 30.06.2015 roku jako Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL, a także jako nowo powołany Instytut Pedagogiki Katolickiej oraz przy współpracy Fundacji CAMPUS w Stalowej Woli, realizować będziemy Międzynarodowy Projekt Badawczy zatytułowany: „Nauka drogą ku przyszłości”. W tym roku warunki uczestnictwa w programie uległy nieco modyfikacji. Warto się z nimi zapoznać, a jednocześnie tak zaplanować czas i obowiązki, aby ci, którzy chcą przystąpić do programu, mogli wcześniej zaplanować swój akces. Z racji na bardzo duże zainteresowanie programem informujemy, że w tym roku udział w programie każdego uczestnika będzie bardziej szczegółowo określony tak, aby nie było żadnej wątpliwości co do jego formy i stopnia udziału. Szczegółowo o tym będziemy Państwa informować podczas każdej konferencji. Poniżej jednak podajemy wiele szczegółów dających rozeznanie w temacie.

Czytaj więcej...

W czasach szalonego liberalizmu, wielorakich zagrożeń typu: gender, wszechstronna demoralizacja, dechrystianizacja, odrzucenie tradycji narodowych-moralnych-religijnych, istnieje potrzeba stawiania czoła nowym wyzwaniom w postaci obrony podstawowych wartości ludzkich, katolickich, narodowych, społecznych czy rodzinnych. Trzeba nam mocnym głosem, konkretnym działaniem, wieloma metodami podejmować wielorakie wysiłki w kierunku zachowania wielowiekowej tożsamości zarówno jako ludzie wiary jak i społeczność Narodu, która wyrosła na gruncie wartości katolickich. Jeśli więc ktoś podważa choćby w najmniejszy sposób, w najmniejszym stopniu to, co zwie się „katolickie” albo jest zwyczajnym abnegatem, albo człowiekiem pozbawionym zdrowej refleksji, dobrej woli, szacunku wobec katolickiej tradycji, znajomości historii czy wielowiekowej kultury. Cieszy już wielu fakt, że właśnie przed paroma dniami, a konkretnie w dniu 20 sierpnia 2014 roku został powołany do istnienia Instytut Pedagogiki Katolickiej, którego celem będzie podejmowanie wielu zadań, form działania, wyzwań związanych z kształceniem, edukacją, badaniami naukowymi, refleksją naukową w ramach pedagogiki katolickiej. Szczegółowa działalność Instytutu Pedagogiki Katolickiej obejmuje: dydaktykę, sympozja, konferencje i sesje naukowe, badania naukowe nad pedagogiką katolicką – jej historią i teraźniejszością, działalność wydawniczą, opracowywanie programów i opinii dotyczących pedagogiki katolickiej oraz inne inicjatywy na polu naukowym z zachowaniem odpowiednich norm.

Czytaj więcej...

Przełom sierpnia i września każdego roku to czas świętowania z racji zakończenia żniw. Raduje się serce, gdy na twarzy rolnika jawi się radość i zadowolenie. Jest to oznaka sowitych plonów, jakie zebrano, a które dają nadzieję na spokojne przeżycie kolejnego roku w sytości. Forma świętowania plonów zwana „dożynkami” praktykowana jest przez Słowian od wielu wieków a z czasem przeszła ta forma do tradycji innych kultur i narodów. W dniu 31 sierpnia br. (niedziela) w miejscowości Stany (powiat stalowowolski) odbyły się Dożynki – Święto Plonów – Dziękczynienia całego Powiatu Stalowowolskiego. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach o godz. 12:00, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prof. Jan Zimny – rodak parafii. Ponadto w koncelebrze udział wziął ks. prof. Wilhelm-Gay Piotrowski. Msza święta z samej natury jest aktem dziękczynienia Bogu, a w tym wymiarze była aktem wdzięczności rolników za tegoroczne zbiory. Przed rozpoczęciem liturgii nastąpiło uroczyste wprowadzenie Delegaci z wieńcami dożynkowymi do świątyni przy dźwiękach orkiestry. Po słowie powitalnym ks. prał. Zbigniewa Mistaka – proboszcza parafii, rozpoczęła się wspólna dziękczynna modlitwa wobec Boga, przez rolników jak i wszystkich, którzy z owoców ziemi korzystają. Po Słowie Bożym Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia przyniesionych wieńców zbóż, by ziarno rzucone w ziemię znów przyniosło kolejny plon w następnym roku. Po Mszy św. orszak dożynkowy udał się na dalsze świętowania w miejsce przygotowane. Poniżej zamieszczony został tekst Słowa Bożego wygłoszonego w czasie Mszy świętej dziękczynnej. (Fotogaleria poniżej)

Czytaj więcej...

Wprawdzie trwają jeszcze wakacje, urlopy, czas wypoczynku, wyjazdów, wojaży, to jednak pewne tematy coraz bardziej stają się aktualne. Jak zapewne wielu z Państwa doskonale pamięta, że na dzień 07 października 2014 roku (wtorek) zaplanowana już została Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Gietrzwałdzie na temat: "Aksjologia fundamentem życia człowieka". No i sprawa na tyle już dojrzała, że dziś możemy Was Państwo poinformować, że z dnia na dzień liczba prelegentów coraz bardziej się powiększa. Jak się okazuję, zgłoszenia i tym razem napływają z całej Polski. Przypominamy o tym wydarzeniu dziś, bowiem otrzymujemy wiele zapytań na temat tej konferencji, mimo, że u początku wakacji informacja na ten temat zamieszczona była na tej stronie. Na prośbę wielu z Państwa ponawiamy i zarazem przypominamy o tym naukowym przedsięwzięciu po to, aby osoby zainteresowane szczególnie czynnym uczestnictwem w konferencji (przygotowaniem i wygłoszeniem referatu) mogły w terminie dokonać rejestracji. A ponieważ tematyka konferencji jest dość szeroka, ale też i interesująca, stąd tak duże zainteresowanie konferencją. Przypominamy, że na listę prelegentów przyjmujemy osoby według kolejności zgłoszeń. Prosimy jednocześnie zaznaczyć sekcję w jakiej chcielibyście Państwo wystąpić. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń prelegentów do jednej z sekcji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, czyli zakwalifikowanie do innej sekcji z racji proporcji wystąpień, porządku i dyscypliny czasowej konferencji.

Czytaj więcej...

Uczestnicy zeszłorocznych konferencji naukowych, wydanych monografii, zorganizowanych spotkać czy sesji naukowych doskonale pamiętają, że w ramach tych właśnie wydarzeń realizowany był Międzynarodowy Program Naukowy, który zakończył się w czerwcu 2014 roku. Wielu młodych naukowców z Polski i z zagranicy skorzystało z oferty Programu biorąc najczęściej czynny udział w badaniach naukowych w różnych obszarach dziedziny wiedzy, których wyniki następnie prezentowali podczas wspólnych konferencji czy w wydawanych publikacjach. Cieszy fakt, że ta forma aktywności naukowej zaangażowała w sumie z całej Polski i z zagranicy ponad 800 osób. To swoistego rodzaju fenomen. Wielu uczestników tego projektu po spełnieniu odpowiednich kryteriów otrzymało stosowne certyfikaty, które zapewne przyczynią do kolejnego etapu ich rozwoju naukowego i uzyskania stopni naukowych. Ten niespotykany projekt w skali Polski stał się przedmiotem dyskusji w wielu środowiskach naukowych także poza granicami naszego kraju. Nie sposób zaprezentować budujące przykłady a poniekąd też dumę z naszej pracy, która stała się już wzorem dla kilku środowisk naukowych w Europie. Chciałbym w tym miejscu Wszystkich Uczestnikom Projektu bardzo serdecznie podziękować na odwagę w przystąpieniu do Projektu i udział w nim. Ufam, że jako organizatorzy nie zawiedliśmy Was. Przed nami kolejny rok akademicki i kolejna propozycja.

Czytaj więcej...

Te dwa stany uczucia i emocji często towarzyszą każdemu człowiekowi. Raz bywa radość innym razem smutek. Ale niekiedy bywa, że te dwa stany uczuciowe występują jednocześnie. Wtedy najtrudniej na spokojnie przeżyć te chwile. Życie jednak ukazuje różne sytuacje, daje wiele okoliczności, powodów, których sami jesteśmy albo świadkami albo uczestnikami. Taka niecodzienna uroczystość w podwójnym duchu miała miejsce 17 sierpnia 2014 roku w Garczegorzu a także w gminie Nowa Wieś Lęborska. Radość jaka towarzyszyła wiernym była oczywistością, czymś naturalnym. Podczas tej dorocznej uroczystości wyznano, wyśpiewano wielkie Te Deum laudamus wobec Boga i wyrażono wielką wdzięczność wobec ludzi – szczególnie rolników. To takie naturalne, to swoistego rodzaju obowiązek być wdzięcznym, umieć ją wyrazić, pamiętać o tym, czego doświadczyliśmy. Przedmiotem owej radości połączonej z wdzięcznością było zresztą kilka innych racji, okoliczności. O tym poniżej. Z drugiej strony płynęły łzy, które tym razem były znakiem bólu, tęsknoty, ą może jakiegoś trudno zaadresowanego żalu. (Fotogaleria poniżej)

Czytaj więcej...

Nie milkną echa sprawy dotyczącej świetlanego zachowania prof. Bogdana Chazana. Co pewien czas jakiś redaktor w celu przypodobania się określonej grupie „wstążkowej” sili się na szkalowanie człowieka sumienia. Skoro w szeregu tym stanęli pseudo bohaterowie choćby z szeregu władzy samej Stolicy, chociaż, gdy trzeba ratować reputację wówczas wartości katolickie służą im do ratowania swej miernoty, to cóż dopiero z tymi, co liczą na płytką karierę władzy, posady, stanowiska czy czegoś podobnego. Na szczęście są wśród nas tacy, którzy nie boją się iść w pierwszym szeregu i mówić prawdy gorzkiej dla niektórych, ale kiedyś błogosławionej. Takiego sporu nie było w Polsce od czasu wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących usuwania ciąży. W kwietniu 2014 roku profesor Bogdan Chazan jako dyrektor szpitala odmówił wykonania zabiegu aborcji. Decyzja Lekarza wywołała medialną burzę. Problem stanął na ostrzu noża. Okazało się, że ostatnie dwie dekady były czasem klarowania się poglądu Polaków na ten trudny temat. Profesor Chazan również przebył długą drogę, zanim stał się symbolem bezkompromisowej walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych. Cieszy fakt, że na rynku polskim ukazała się publikacja pt.: „Prawo dożycia. Bez kompromisu”. Jest to forma wywiadu przeprowadzonego z Panem prof. Bogdanem Chazanem przez Macieja Mȕllera. Książka – wywiad odsłania autentyczna prawdę i daje kłam medialnym informacjom, jakich w ostatnim czasie byliśmy świadkami. Jest to publikacja, która winien każdy przeczytać nie tylko z racji na bohatera, ale z racji na prawdę o przerywaniu ciąży, sumieniu i wielu innych kwestii.

Czytaj więcej...

Trudno sobie wyobrazić, by ktoś, kto ma odrobinę wiary nie był jeszcze w najstarszym Sanktuarium Krzyża Świętego znajdującego się na ziemiach polskich a konkretnie w Górach Świętokrzyskich. Dziś Opactwo Oblatów Maryi Niepokalanej odgrywa znaczącą rolę nie tylko w samym krajobrazie, górując nad całą okolicą. Ale dziś jest to znany ośrodek kultu religijnego, do którego zmierzają pielgrzymi z Polski, Europy a także z innych kontynentów. O tym miałem okazję się przekonać wielokrotnie, a także i dziś, czyli 15 sierpnia 2014 roku będąc na Uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej podczas której, Pan dr Imre Monar – były Radca Ambasady Węgierskiej a obecnie pracownik MSZ w Budapeszcie, otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia”. Podczas pobytu Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej upoważnili mnie, aby tą drogą informacji zaprosić w ich imieniu Wszystkich Państwa na uroczystą Eucharystię w dniu 07 września 2014 roku (niedziela) o godz. 12:00, podczas której nastąpi poświęcenie odbudowanej wieży kościelnej. Mszy świętej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński. To właśnie z odważnej inicjatywy Księdza Arcybiskupa, gdy w latach 2002–2009, był biskupem sandomierskim, rozpoczęły się starania i prace zmierzające w tym kierunku. (Fotogaleria poniżej tekstu)

Czytaj więcej...

Można na początek zapytać: co w życiu człowieka jest nieulękłe? Odpowiedź: czyste sumienie! A czym jest sumienie? Sumienie człowieka jest myśleniem Boga. Sumienie właściwie uformowane zawsze dąży do dobra, wystarczy go posłuchać. Wydaje mi się, że ludzi można podzielić na dwie grupy: tych, którzy mają sumienie, i tych, którzy go nie mają. Stąd wielokrotnie powtarzamy: ten człowiek – to człowiek sumienia, bądź powiadamy: ten człowiek jest bez sumienia. Co to znaczy – myślę, że każdy z nas ma właściwy pogląd na tak postawione pytanie. Bywa jednak, że człowiek zdobywa sumienie dopiero po wielu latach przeżytych. Warto więc zastanawiać się i zapytać samego siebie: czy ja mam sumienie? A jeśli tak – to jakie? Jest to swoistego rodzaju rachunek sumienia, który jest niczym innym jak „donosem” na siebie samego. A wobec kogo? Wobec Tego, który jest jego Dawcą, czyli Boga. Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wielu programów, dyskusji, polemik na temat sumienia, klauzuli sumienia. Dzieje się to w kontekście niemal bohaterskiego zachowania Pana Prof. dr hab. Bogdana Chazana, z którym w dniu 13 sierpnia br. osobiście się spotkałem w Warszawie, aby omówić ważne kwestie współpracy na teraz i na przyszłość.

Czytaj więcej...

Wiele radości doznajemy, gdy ktoś obdarza nas miłym prezentem, niespodzianką, upominkiem, miłym gestem czy choćby uśmiechem. Nosimy wówczas z tego powodu w sercu radość, że ktoś o nas pamiętał, że ktoś uczynił nam coś dobrego, miłego. To takie naturalne, proste, ale jakże wartościowe. Wielu z nas zauważa i wprost powiada, że w obecnych czasach coraz mniej napotykamy i doznajemy pozytywnych gestów ludzkiej życzliwości, dobra jakiego doświadczamy bezinteresownie. Zwykle słyszymy: "dzisiejszy świat jest wyrachowany". Czy rzeczywiście tak jest? A może to my jesteśmy wyrachowani a nie świat? Trudno w jednej odpowiedzi zawrzeć całą prawdę. Wielu z nas ma swoją wypracowaną odpowiedź, refleksję na ten temat. Niektórzy podjęli by z pewnością polemikę w tej materii. Sens tej krótkiej myśli nie ma na celu prowadzić polemiki czy ukazywać heroicznych gestów uczynionych wobec innych. Nie ta intencja przyświeca autorowi niniejszego tekstu. Głównym jego celem jest przede wszystkim podzielenie się radością z przekazanego "daru serca" z naszymi Braćmi z Ukrainy.

Czytaj więcej...