• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

KalendarzUpalne dni, gorące chwile sesji, radosne oczekiwania na wakacje, snucie wspaniałych planów na najbliższe miesiące, a tu już tematy dotyczący kolejnego roku akademickiego. Czy to sprawiedliwe? Sprawiedliwe o tyle, że podczas ostatnich konferencji naukowych w maju br. złożona została deklaracja, iż zanim nastąpi czas wakacji, termin kolejnych konferencji zostanie zamieszczony na tej stronie. Zatem aby wypełnić zadanie, obietnicę z wielką radością i miłym zaproszeniem kierujemy do Państwa tę informację by w odległych planach uwzględnić ją w swoich harmonogramie różnych zajęć. Wystarczy pod niniejszym tekstem kliknąć na załączony link i zobaczymy terminarz 9 zaplanowanych konferencji. Ogólnie rzecz ujmując zasady udziału w konferencji nie uległy zmianie. Podkreślamy jednak, że w przypadku braku udziału w konferencji po wcześniejszym zgłoszeniu się, kolejny zapis na następną konferencję wymagał będzie wyjaśnienia i dokonania odrębnych formalności. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, że dana osoba przesyła zgłoszenie a nie bierze udziału w konferencji.

Poświęcenie KrzyżaCzy pozostały tylko same echa wspomnień po zorganizowanych Europejskich Dniach Kultury Młodzieży jakie miały miejsce z początkiem maja tego roku? Pozornie można tak uznać. Rzeczywistość pokazuje, że spotkanie to wycisnęło zarówno w pamięciu i sercu znamię potrzeby budowania jedności w duchu wiary. Uczestnicy powrócili do swoich środowisk zabierając z sobą wiele przeżyć, wrażeń także duchowych szczególnie z pobytu na Jasnej Górze. Grupa słowacka, która składała się z dwóch zespołów osób pozostawiła nie tylko dar serca, ale symbol naszej wiary – Krzyż ręcznie wykonany przez jednego z mężczyzn (brata kapłana) na pamiątkę budowania jedności We wspólnocie domowejnarodów w duchu św. Cyryla i Metodego. Zespół „Gloria”, który przywiózł ten znak obecności Chrystusa wręczony został organizatorowi spotkania – ks. Janowi Zimnemu. Podczas aktu wręczania Krzyża zrodziła się spontaniczna myśl, by ten dar znalazł się na Pomorzu Zachodnim w jednym z budowanych obecnie kościołów pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. Będzie to symboliczny znak ewangelizacji jaką w historii zapoczątkowali Bracia Sołuńscy - Patronowie Europy nie tylko na ziemiach Słowacji, Czech. Moraw, Rosji – ale także na ziemiach polskich. Bowiem ich nauczanie objęło tereny naszej Ojczyzny od południa po Ziemie Zachodnie.

Europa dla ChrystusaCo to znaczy być w Europie, do czego prowadzi jej zjednoczenie, jaka jest rola chrześcijanina w procesie integracyjnym? O tym nieustannie mówił Jan Paweł II. „Byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym z trudem, aniżeli ci, którym się to przypisuje, albo ci którzy sobie przypisują patent na europejskość, wyłączność. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzymu zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli, współtworzyli także za cenę naszych cierpień. (…). Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach - i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich. Ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata, przez swój krzyż.

Tylko powiedz wszystkimSzanowni Państwo! Od paru dni jako Redakcja otrzymujemy wiele maili, informacji, telefonów by zamieścić na naszej stronie materiał odnoszący się do obecnej sytuacji w Polsce. Wielu kieruje wprost gorącą prośbę, by zamieścić ich teksty apele w obronie swoich duszpasterzy na naszej stronie. Tworząc przed laty niniejszą stronę stawialiśmy sobie za główny cel przede wszystkim rozwój naukowy młodych adeptów. Staraliśmy się być wierni naszej misji. Ponieważ kierowane do nas apele są głównie autorstwa ludzi młodych, młodych naukowców, studentów, pracowników naukowych wielu uczelni, postanowiliśmy zamieścić otrzymaną informację, która jest odzwierciedleniem głosu wielu środowisk akademickich, grup ludzi młodych, uczestników naszych konferencji, publikacji itp. Chodzi o  materiał jaki otrzymaliśmy, a którego treść zamieszczamy poniżej. Jako Redakcja chcemy w ten sposób odpowiedzieć na prośbę szczególnie ludzi nauki, ludzi wiary, ludzi Kościoła.

Narzędzia Social Media Szanowni Państwo. Wielokrotnie na tej stronie zamieszczaliśmy informacje, prośby, propozycje dotyczące kwestii badań naukowych, konferencji, wydarzeń związanych z publikowaniem tekstów typu monografie, prace zbiorowe czy czasopisma. Tym razem zwracamy się do Państwa również z serdeczną prośbą. Grupa pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach realizuje interesujący i ważny projekt badawczy, którego posiewem będzie zapewne między innymi publikacja naukowa wnosząca wiele nowości, wniosków, informacji w zakresie wykorzystania narzędzi Social Media w środowisku akademickim, a także jest to droga do przygotowania dla Państwa pewnej naukowej propozycji. W związku z tym zwracam się do Państwa, którzy od szeregu lat bądź w ostatnim czasie podjęliście współpracę naukową z nami choćby poprzez udział w konferencjach naukowych, przygotowaniu publikacji książkowych czy publikowanie tekstów w wydawanych czasopismach. Tym razem bardzo proszę o pomoc w wypełnianiu elektronicznym ankiety znajdującej się pod adresem niżej podanym. Wypełnienie ankiety zajmie dosłownie kilka minut. Być może i Państwa udział będzie możliwy w tym projekcie jeśli założenia projektu na tym etapie zostaną zrealizowane w stopniu zawansowanym.

Rodzina Bogiem silnaRodzina jest podstawową komórką społeczną, w której człowiek rodzi się, rozwija, przyswaja system wartości, zdobywa doświadczenie i uczy się właściwych wyborów życiowych. Dlatego pośród wielu dróg Kościoła rodzina jest drogą pierwszą oraz z bardzo wielu powodów - najważniejszą, ale także jest drogą powszechną oraz jedyną i niepowtarzalną. Bowiem dzieje człowieka, jak także dzieje zbawienia ludzkości, toczą się właśnie poprzez rodzinę. Nic więc dziwnego, że Kościół otacza małżeństwo i rodzinę swoją troską, ponieważ doskonale wie, iż spełniają funkcję podstawową. Człowiek wychodzi ze swojej rodziny zrodzenia, aby następnie w nowej, założonej przez siebie rodzinie urzeczywistnić życiowe powołanie, gdyż rodzina jest najcenniejszym dobrem ludzkości. Jednak zwłaszcza we współczesnych czasach jest zauważalny coraz mocniejszy atak na te znaczące instytucje: małżeństwo i rodzinę. Zaplanowana na 21 maja 2019 roku w Stalowej Woli (ul. Energetyków 11) Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Rodzina księgą życia” stanie się okazją do kolejnej dyskusji nad sprawami dotyczącymi rodziny. Początek konferencji godz. 9:30. Organizatorem konferencji jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Fundacja Campus w Stalowej Woli zaś patronat nad nią sprawować będzie „Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich”. Ostateczny termin zgłoszeń mija 18 maja 2019 roku.

Czas pożegnaniaPożegnanie nie jest najgorszym czasem, dużo gorsza jest chwila kiedy uświadamiamy sobie że już nigdy tej osoby nie zobaczymy. Bywają i łzy piękne wart ich zatrzymania. Pożegnanie nie musi zawsze aż tak bardzo boleć. Świadomość kolejnego spotkania napawa nadzieją, a ta daje wewnętrzny spokój. Jest też rzeczą oczywistą, że nie można zacząć czegoś nowego, jeśli wpierw nie pożegnamy czegoś co należy do przeszłości. Nie będziemy się widzieć, codziennie spotykać, ale nosić będziemy w sobie coś istotnego co zwie się wspomnieniem. Uczestnicy EDKM żegnając się dziś (09 maja 2019 roku) z nami wyrazili wiele serdecznych, ciepłych i pełnych wdzięczności słów. Trzymając w ręku otrzymaną różę każdy z nich miał tę świadomość, że codzienność nie jest usłana różami, że różna oprócz pięknego kwiatu ma i kolce. Ale w życzeniu skierowanym na pożegnanie usłyszeli, że trzeba stawać się kwiatem róży szczególnie od strony duchowej na wzór Maryi jako „Róży duchowej”. Wielu zaznaczyło, że gdy przybędzie do domu tę różę zasadzi u siebie w domu, w doniczce, podlewając ją i pielęgnując, by na nowo wypuściła korzenie, potem dała piękny kwiat. Bo kto hoduje jedną różę, kocha piękno; zaś ten kto hoduje tysiące – kocha forsę. Fotogaleria i piosenka z pożegnania poniżej tekstu.

U stóp Pani JasnogórskiejPielgrzymowanie jest szczególnym wymiarem życia człowieka i Kościoła. Właściwie to całe nasze życie jest pielgrzymowaniem. To wyjątkowy fenomen Kościoła w Polsce na tle Europy. Pielgrzymka to nie tylko pokonanie drogi do jakiegoś miejsca, to przede wszystkim podróż w głąb samego siebie. Oderwanie się od ustalonego rytmu dotychczasowego życia otwiera nowe widoki, pozwala spojrzeć na siebie i swoje życie z innej perspektywy. Pielgrzymka to odpowiedź na wewnętrzny głos, który wzywa do wyruszenia w drogę do ukrytych zakamarków naszego życia, do odkrywania i lepszego zrozumienia swojej osoby. Pielgrzymka nie jest więc turystycznym rajdem, który ma głównie dostarczać emocji. Dzisiejsza pielgrzymka – 08.05.- uczestników EDKM do Częstochowy była dla większości cudem życia. Do chwili, gdy nie stanęliśmy u stóp Pani Jasnogórskiej przeżycia pielgrzymowania miały dość spokojny charakter. Kiedy stanęliśmy przed Cudownym Obrazem Maryi, kiedy zabrzmiały fanfary podczas jego odsłaniania, wszyscy – jak później relacjonowali – doznali nadzwyczajnego uczucia wewnętrznego. Kolejny czas przeżyty w tym miejscu podczas Mszy świętej sprawił, że poruszyły się głęboko serca dają impuls do szczerej i ufnej modlitwy. Fotogaleria poniżej tekstu.